Biogazownia rolnicza –sprawa publiczna

en

Biogazownia rolnicza –sprawa publiczna

20.02.2024
1 minutę czytania

„Biogazownia rolnicza –sprawa publiczna – to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna przygotowana przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i realizowana przy współpracy medialnej Polskiej Agencji Prasowej i portalu www.samorzad.pap.pl, będącego największym samorządowym medium internetowym.

Głównym celem projektu było edukowanie i informowanie nt. biogazowni przede wszystkim przedstawicieli urzędów gmin, którzy odgrywają znacząca rolę w procesie inwestycyjnym oraz informowanie o korzyściach z biogazowni dla samej gminy i jej mieszkańców.

Działania edukacyjne:

- opracowanie i wydanie przez interdyscyplinarny zespół ekspertów  podręcznika nt. biogazowni rolniczych dedykowanego przedstawicielom urzędów gmin

- przygotowanie strony internetowej, która będzie interaktywnym narzędziem pomocnym dla pracowników gmin, chcących zapoznać się z tematem biogazowni

- cykl artykułów sponsorowanych i wywiadów z przedstawicielami władz gmin nt. korzyści, jakie biogazownia przynosi gminie i jego mieszkańcom

- konferencję promująca podręcznik oraz stronę internetową projektu

- dystrybucję mailową i papierową publikacji i informacji o stronie dedykowanej przedstawicielom samorządu

Informacje o projekcie i jego efektach będą docierały do przedstawicieli samorządów i mediów mi. in.  przez Polską Agencję Prasową portal samorządowy www.samorzad.pap.pl oraz działania medialne FDPA

Czas realizacji:

Marzec 2014 –czerwiec 2015

 

Budżet projektu: 270 180 zł.