Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

en

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

20.02.2024
1 minutę czytania

 

OKRES REALIZACJI: Wrzesień 2013 – wrzesień 2014

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:  NFOŚiGW

 

Umowa z NFOSIGW

BUDŻET: 1.210 928

 

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy z zakresie biogazowni oraz przełamanie schematów, jakie na temat tego rodzaju inwestycji funkcjonują w polskim społeczeństwie. Beneficjentami projektu są doradcy rolni, poprzez których zamierzamy dotrzeć do szerokiego grona rolników,  mieszkańców wsi, przedstawicieli samorządu lokalnego.

 

W ramach przedsięwzięcia planujemy następujące działania:

 

  1. szkolenie dla 38 doradców rolnych ze wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce
  2. seminaria dla 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE (PPK ds. OZE) mieszczących się w Powiatowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego
  3. organizacja 19 konferencji regionalnych dla rolników i przedstawicieli władz (łączna liczba około 2 tys. uczestników)
  4. opracowanie i wydanie publikacji na temat biogazowni
  5. wyposażanie 314 PPK ds. OZE w materiały informacyjno- edukacyjne
  6. uruchomienie strony internetowej projektu
  7. 3 konferencje dla mediów, organizacji i instytucji zainteresowanych tematem biogazowni informujące o kolejnych etapach realizacji projektu i jego efektach
  8. raport z badania ankietowego na temat stanu wiedzy rolników i przedstawicieli lokalnych samorządów w zakresie biogazowni

 

OBSZAR DZIAŁAŃ

Cała Polska