Czwarte szkolenie on-line „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” - relacja

en

Czwarte szkolenie on-line „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” - relacja

28.09.2023
2 minuty czytania

 

 

26  września  2023 odbyło się czwarte szkolenie on –line pt „Zdrowie gleby – nowe wyzwania dla rolników”,  które zakończyło projekt „Gospodarka nawozowa a ochrona wód” . W spotkaniu wzięło udział imponujące grono 246 uczestników, reprezentujących różne dziedziny związane z rolnictwem, od rolników i mieszkańców wsi, przez uczniów i nauczycieli szkół rolniczych, po instytucje skupione wokół rolnictwa oraz przedstawicieli naukowego świata i ośrodków doradztwa rolniczego.

Podczas szkolenia, zaprezentowano obszerne zagadnienia, obejmujące strategię glebową na lata 2030, pełną definicję zdrowia gleby oraz jej różnorodne funkcje i usługi ekosystemowe, w tym wpływ zdrowia gleby na ochronę zasobów wodnych. Nie zabrakło także prezentacji charakterystyki wskaźników zdrowia gleby, wpływu nawożenia mineralnego i organicznego na jej stan, a także roli zasobów węgla organicznego w glebie, zarówno pod względem zdrowia, jak i różnorodnych funkcji, takich jak funkcja produkcyjna, regulacyjna i wspomagająca. Omówiono również proponowane zmiany w ekoschematach związanych z rolnictwem węglowym. Szczególny nacisk położono na alternatywne źródła materii organicznej, zmiany w ustawie dotyczącej nawozów i nawożenia, a także wartości nawozowej produktu pofermentacyjnego z biogazowni rolniczej.

Szkolenia było prowadzenie przez specjalistkę w dziedzinie produkcji biogazu i zagospodarowania pofermentu, prof. dr hab. Magdalenę Szymańską – wieloletniego pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiadającą bogate doświadczenie w dziedzinach związanych z nawożeniem, wykorzystaniem odpadów organicznych i rolnictwem niskoemisyjnym.

W trakcie szkolenia przeprowadzono także ankiety, które były analizowane przez prowadzącą. W ramach sesji pytań i odpowiedzi, uczestnicy mieli okazję zgłaszać wątpliwości, które stanowiły podstawę do późniejszej dyskusji. Tematy te skoncentrowały się na kwestiach biopreparatów i biostymulatorów, które często są reklamowane jako narzędzia poprawiające stan gleb. Ponadto, poruszono również temat niepokojącej dysproporcji między zawartością fosforu a azotu w glebach polskich w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Ekspertka odniosła się do  analizy zawartości węgla w polskich glebach, jak również do  tematu analizy gleb w kontekście pofermentu.

To wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i zapoznania się  najnowszymi danymi i działania z poziomu EU i kraju dotyczącymi gleby.  Podczas szkolenia uczestnicy potwierdzili potrzebę prowadzenia podobnych działań edukacyjno-informacyjnych. 

 

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł