Konferencja ,,Społeczne dziedzictwo Państwowych Gospodarstw Rolnych"

en

Konferencja ,,Społeczne dziedzictwo Państwowych Gospodarstw Rolnych"

25.09.2023
2 minuty czytania

W czwartek, 21 września 2023r.  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, odbyła się konferencja współorganizowana przez FDPA, ,,Społeczne dziedzictwo Państwowych Gospodarstw Rolnych". Temat konferencji nawiązuje bezpośrednio do kwestii  podejmowanych w nagrodzonej w XIV edycji Konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość imienia prof. Jerzego Wilkina” pracy pt. ,,Przyczyny i charakter ubóstwa popegeerowskiego w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego” autorstwa Pana dr Damiana Szymczaka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród laureatowi.

Konferencję prowadzoną przez dr Andrzeja Hałasiewicza – Przewodniczącego Rady FDPA oraz członka Kapituły Konkursu, otworzył Pan Stanisław Wziątek  – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Głos zabrali również: Monika Szymańska - Prezes FDPA oraz laureat Damian Szymczak.  W pierwszej części konferencji przedstawiono referaty wprowadzające, przedstawiające obecną sytuację gospodarczą i socjalną na obszarach popegeerowskich:

„Obszary popegeerowskie – piętno czy szansa rozwoju  - dr hab. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Profesor Instytutu

„Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludności popegeerowskiej” – dr Włodzimierz Durka – Uniwersytet Szczeciński

„Działania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego skierowane do obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popegeerowskich i potrzeb ich mieszkańców” – dr inż. Krzysztof Berest

W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez Profesora Jacka Raciborskiego, przewodniczącego Kapituły Konkursowej, w którym udział wzięli: dr hab. Monika Stanny – Dyrektor IRWiR PAN, Pan Jan Błachuta  – przedstawiciel dawnych pracowników PGR, Pan Jan Mac – prezes przedsiębiorstwa Agromarket Sp. z o.o.  oraz Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca.

Wypowiedzi panelistów koncentrowały się na kwestii dziedzictwa społecznego, pamięci zbiorowej, jakości życia i  perspektyw społeczności popegeerowskich, również w kontekście idei zależności, na ile pegeerowska przeszłość rzeczywiście determinuje sytuację i perspektywy tych społeczności.

Po zakończeniu konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić nową siedzibę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zbudowaną w konwencji domu pasywnego i zapoznać się z nowoczesnymi energooszczędnymi rozwiązaniami,  jakie znalazły tam zastosowanie.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu i Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Berestowi za możliwość wspólnej organizacji tego wydarzenia.

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł