Dni Pola Minikowo 2021

Dni Pola Minikowo 2021

Dni Pola Minikowo 2021

Dni Pola Minikowo 2021

??Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.
??Organizatorami wydarzenia są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
,Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie oraz Polska Izba Nasienna.
‼️Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.
??Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.
??Więcej informacji na stronie: https://dnipola.kpodr.pl/