Fundusz inwestycyjny - oferta w województwie Mazowieckim

pl

Nagłówek

Fundusz Pożyczkowy FDPA - Oferta Województwo Mazowieckiego

Oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA dla województwa Mazowieckiego

Pożyczka duża Jeremie 2 - zakładki

O pożyczce

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Planujesz inwestycje w swojej firmie, dzięki którym wprowadzisz na rynek nowe lub ulepszysz istniejące produkty bądź usługi? Skorzystaj z pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE 2 w kwocie 500.000 do 2.500.000 zł już od 1,4% rocznie. Celem projektu jest finansowane przedsięwzięć inwestycyjnych, na terenie województwa mazowieckiego realizowanych przez MŚP prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływających na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększających skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 35.294.117,65 zł Dofinansowanie projektu z UE: 30.000.000,00 zł Menadżerem funduszu/funduszy jest Bank Gospodarstwa Krajowego Karta Produktu – Pożyczka Duża

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Pożyczka mała Jeremie 2

Pożyczka mała Jeremie 2

 Pożyczka mała Jeremie 2

 

Planujesz inwestycje w swojej firmie, dzięki którym wprowadzisz na rynek nowe lub ulepszysz istniejące produkty bądź usługi? Skorzystaj z pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE 2 w kwocie od 10.000 do 500.000 zł . Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty pożyczki  i  nie mniejsze niż wysokość stopy bazowej z komunikatu UE . Celem projektu jest finansowane przedsięwzięć inwestycyjnych  na terenie województwa mazowieckiego realizowanych przez MŚP prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływających na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększających skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 13 333 333,33 zł . Dofinansowanie projektu z UE: 10.000.000,00 zł . Menadżerem funduszu funduszy jest Bank Gospodarstwa Krajowego Karta Produktu – Pożyczka Mała

Pożyczka mała Jeremie 2 - zakładki

O pożyczce

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w województwie mazowieckim

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

pożyczka w wysokości od 10 000 zł do 250 000 zł
okres spłaty do 60 miesięcy
możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 m-cy
raty równe
brak prowizji za udzielenie pożyczki

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu.

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie do 90 dni od daty jej uruchomienia. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa Regulamin udzielania Pożyczki małej w ramach Inicjatywy Jeremie.

Wysokość opłat określa Tabela opłat.

Informacji udzielają pracownicy naszych biur w Warszawie, Płocku, Siedlcach i Radomiu.

 

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Monika Mondzelewska 
tel. 694 407 395

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel./faks (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664 727 285, 694 407 398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

 

Pożyczka mała Jeremie 2 - stopka

Separator

Separator

 

 

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP - zakładki

O pożyczce

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Działamy na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego.

Główne zalety Funduszu Pożyczkowego FDPA to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 3,43% w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu),
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego FDPA określa „Regulamin udzielania pożyczek”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat.

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek
dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Monika Mondzelewska
tel. 694 407 395

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664 727 285, 694 407 398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Fundusz pożyczkowy REP - stopka

Separator

Separator

 

 

Fundusz pożyczkowy MIŚ

Fundusz pożyczkowy MIŚ

Fundusz pożyczkowy MIŚ

Fundusz pożyczkowy MIŚ - zakładki

O pożyczce

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
mis2

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu , Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego pod nazwą MIŚ.

Od 01.10.2015 r. projekt realizowany jest w ramach Strategii Wyjścia (zgodnie z aneksem nr 6 umowy realizacji projektu).

Główne zalety Funduszu MIŚ to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 2,43 % w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu)
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 250 000 zł. Łączne zaangażowanie środków pożyczkowych  na jeden cel pożyczkowy danego przedsiewzięcia realizowanego przez przedsiębiortwo z sektora MŚP nie może przekroczyć 5% funduszu pożyczkowego MIŚ. Okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wszelkich krótko i średnioterminowych inwestycji firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, oraz na środki obrotowe.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego MIŚ określa „Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszych oddziałów w Płocku, Radomiu i Siedlcach

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Monika Mondzelewska 
tel. 694 407 395

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664 727 285, 694 407 398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Fundusz pożyczkowy MIŚ - stopka