Fundusz inwestycyjny - oferta w województwie Mazowieckim

en

Nagłówek

Fundusz Pożyczkowy FDPA - Oferta Województwo Mazowieckiego

Oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA dla województwa Mazowieckiego

Pożyczka na rozwój turystyki

Pożyczka na rozwój turystyki

Pożyczka na rozwój turystyki

Pożyczka na rozwój turystyki - zakładki

O pożyczce

Twoja firma prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej lub pokrewnych na terenie Polski Wschodniej?

Planujesz inwestycje w swojej firmie, polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych np. na:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą na wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług?
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług?
 • inwestycje w nowe wyposażenie lub sprzęt?

Skorzystaj z pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka na rozwój turystyki w kwocie do 1.000.000 zł .

Pożyczki mogą być udzielane na warunkach preferencyjnych (korzystniejszych niż rynkowe) tj. na zasadach pomocy de-minimis Pożyczkobiorcom, którzy mogą się o taką pomoc starać lub na warunkach rynkowych (w wysokości stopy referencyjnej oraz marży).

Celem projektu jest finansowane przedsięwzięć w rozwój turystyki na terenie regionalnej części województwa mazowieckiego oraz pozostałych 5 województw Polski Wschodniej realizowanych przez MŚP.

 

Informujemy, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z ŻADNYMI Pośrednikami Finansowymi. Pomoc dla przedsiębiorców w przygotowaniu dokumentacji pożyczkowej jest świadczona bezpłatnie przez Pracowników Fundacji - kontakt do biur terenowych w zakładce KONTAKT!!!

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Krajowego Funduszu Powierniczego pod nazwą: Instrument finansowy – Pożyczka na rozwój turystyki, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.  Całkowita wartość projektu 35.294.117,65 zł . 

Dofinansowanie projektu z UE: 25.500.000,00 zł . Menadżerem funduszu funduszy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców których inwestycja zlokalizowana jest na terenie Polski Wschodniej tj. w regionalnej części województwa mazowieckiego - powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski (- poza regionem warszawskim stołecznym) lub w pozostałych 5-ciu województwach Polski Wschodniej tj w woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

 

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

pożyczka w wysokości do 1.000.000 zł
okres spłaty do 84 miesięcy
możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 m-cy
brak prowizji / opłat za udzielenie pożyczki

Oprocentowanie już od 1% (preferencyjne, na zasadach pomocy de-minimis, dla start up’ów)

 

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?

W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje końcowe polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Inwestycje końcowe mogą dotyczyć m.in. następujących obszarów:

 • obiekty noclegowe
 • obiekty gastronomiczne
 • infrastruktura sportowo – rekreacyjna
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej
 • infrastruktura kultury i rozrywki
 • transport turystyczny
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne
 • ekologiczne produkty
 • produkty regionalne i tradycyjne, w ty także wzornictwo przemysłowe
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie do 180 dni od daty jej uruchomienia. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa Regulamin udzielania Pożyczki na rozwój turystyki.

 

O pożyczkę można ubiegać się w formie papierowej lub elektronicznie (pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

 

Wysokość opłat określa Tabela opłat.

Informacji udzielają pracownicy naszych biur w Warszawie, Płocku, Siedlcach, Radomiu oraz w Nowym Sączu.

 

Kontakt

Kontakt w sprawie Pożyczek na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Witolda Gombrowicza 19

01-682 Warszawa

tel. +48 694-407-395 lub +48 22 864 03 90 wew 115

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl 


FDPA oddział w Płocku

ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25

09-402 Płock

tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211

e-mail: plock@fdpa.org.pl 


FDPA oddział w Radomiu

ul. Żeromskiego 76/82 A

26-600 Radom

tel. (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289

e-mail: radom@fdpa.org.pl


FDPA oddział w Siedlcach

ul. Starowiejska 37

08-110 Siedlce

tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398

e-mail: siedlce@fdpa.org.pl


KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

FDPA oddział w Nowym Sączu

ul. Tarnowska 28

33-300 Nowy Sącz

tel./fax (18) 441 35 66

tel. kom. 694 407 397

e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl 

Przepisy dot. projektu "Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej"

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/882

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021 – 2027

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich

Program FEPW

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2831

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - warunki techniczne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016

Rozporządzenie PEiR 2018_1046

Rozporządzenie PEiR 2021_1058

Rozporządzenie PEiR 2021_1060

Strategia komunikacji FE 2021-2027

Strategia komunikacji FEPW

Szczegółowy Opis Priorytetów FEPW

ustawa z 04 04 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych

ustawa z 19_07_2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ustawa z 30 04 2004 o postepowaniu w sprawie dot. pomocy publicznej - tekst jednolity

ustawa z 01 03 2009 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

ustawa z 10 05 2018 o ochronie danych osobowych

ustawa z 11 09 2019 prawo zamówień publicznych

ustawa z 23 04 1964 Kodeks Cywilny

ustawa z dn 27_08_2009 o finansach publicznych

ustawa z 28 04 2022 o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich perspektywa2021-2027

Wytyczne dotyczące informacji i promocji FE 2021_2027

Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności 2021_2027

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków - 2021_2027

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równości - 2021-2027

Zawiadomienie Komisji - Wytyczne dotyczące unikania konfliktu interesów

Pożyczka na rozwój turystyki - stopka

Stopka

Separator

Separator

 

 

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP

 

Fundusz pożyczkowy REP

 

 

Fundusz pożyczkowy REP - zakładki

O pożyczce

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Działamy na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego.

Główne zalety Funduszu Pożyczkowego FDPA to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 3,43% w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu),
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego FDPA określa „Regulamin udzielania pożyczek”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat.

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek
dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Monika Mondzelewska
tel. 694 407 395

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664 727 285, 694 407 398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Fundusz pożyczkowy REP - stopka