Fundusz inwestycyjny - oferta w województwie Mazowieckim

Nagłówek

Fundusz Pożyczkowy FDPA - Oferta Województwo Mazowieckiego

Oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA dla województwa Mazowieckiego

Pożyczka duża Jeremie 2

Pożyczka duża Jeremie 2

Pożyczka duża Jeremie 2

Pożyczka duża Jeremie 2 - zakładki

O pożyczce

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Planujesz inwestycje w swojej firmie, dzięki którym wprowadzisz na rynek nowe lub ulepszysz istniejące produkty bądź usługi? Skorzystaj z pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE 2 w kwocie 500.000 do 2.500.000 zł już od 1,4% rocznie. Celem projektu jest finansowane przedsięwzięć inwestycyjnych, na terenie województwa mazowieckiego realizowanych przez MŚP prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływających na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększających skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 35.294.117,65 zł Dofinansowanie projektu z UE: 30.000.000,00 zł Menadżerem funduszu/funduszy jest Bank Gospodarstwa Krajowego Karta Produktu – Pożyczka Duża

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Pożyczka duża Jeremie 2 - stopka

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS

Separator

Separator

 

 

Pożyczka mała Jeremie 2

Pożyczka mała Jeremie 2

 Pożyczka mała Jeremie 2

Pożyczka mała Jeremie 2 - zakładki

O pożyczce

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

16 października 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy podpisał z FDPA Umowę Operacyjną – Pożyczka mała dla przedsiębiorców działających w województwie mazowieckim, dzięki czemu pozyskaliśmy 10 mln zł na pożyczki.

Dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w województwie mazowieckim

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

pożyczka w wysokości od 10 000 zł do 250 000 zł
okres spłaty do 60 miesięcy
możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 m-cy
raty równe
brak prowizji za udzielenie pożyczki

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięg oferty w ramach nowych rynków zbytu.

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie do 90 dni od daty jej uruchomienia. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa Regulamin udzielania Pożyczki małej w ramach Inicjatywy Jeremie.

Wysokość opłat określa Tabela opłat.

Informacji udzielają pracownicy naszych biur w Warszawie, Płocku, Siedlcach i Radomiu.

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Pożyczka mała Jeremie 2 - stopka

Separator

Separator

 

 

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP - zakładki

O pożyczce

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Działamy na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego.

Główne zalety Funduszu Pożyczkowego FDPA to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 3,43% w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu),
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego FDPA określa „Regulamin udzielania pożyczek”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat.

Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61
e-mail: 
fdpa@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.30 – 16.30

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek
dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:


Monika Mondzelewska 

tel. 694 407 395

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel (48) 332 14 90
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Fundusz pożyczkowy REP - stopka

Separator

Separator

 

 

Fundusz pożyczkowy MIŚ

Fundusz pożyczkowy MIŚ

Fundusz pożyczkowy MIŚ

Fundusz pożyczkowy MIŚ - zakładki

O pożyczce

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
mis2

Dzięki dotacji uzyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu , Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego pod nazwą MIŚ.

Od 01.10.2015 r. projekt realizowany jest w ramach Strategii Wyjścia (zgodnie z aneksem nr 6 umowy realizacji projektu).

Główne zalety Funduszu MIŚ to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 2,43 % w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu)
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wszelkich krótko i średnioterminowych inwestycji firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, oraz na środki obrotowe.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego MIŚ określa „Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszych oddziałów w Płocku, Radomiu i Siedlcach

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Witolda Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60, 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90, 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15, 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Fundusz pożyczkowy MIŚ - stopka

Separator

Separator

 

 

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa - zakładki

O pożyczce

SZANOWNI PAŃSTWO, DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA POŻYCZEK MOŻNA WYSYŁAĆ DO NAS JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ LUB FIRMY KURIERSKIEJ. ZE WZGLĘGU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

PRZYPOMINAMY, ŻE SKŁADANE KOPIE FAKTUR MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ PAŃSTWA POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

 UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Pożyczki Płynnościowe POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki) przy czym całkowity okres kredytowania nie może przekroczyć 6 lat.
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Cel pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Czym są Pożyczki Płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. 

 

Instrukcja składania wniosku online(dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku KONIECZNIE zapoznaj się z regulaminem udzielania pożyczek i kartą produktu.
 2. Pobierz dokumenty z rubryki ‘dokumenty do pobrania’, a następnie:
  • Wypełnij ‘WNIOSEK O POŻYCZKĘ POIR’ (w załączniku nr 1 do wniosku, dostępny jest pełen wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania pożyczki).
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY I WSPÓŁMAŁŻONKA’
  • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie, poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA’. Proszę pamiętać, iż od poręczyciela również wymagany jest podpis kwalifikowany.
  • Wypełnij ‘MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZÓW’ . Jest to wyszczególnienie celów przedsiębiorcy, na które wydatkuje pożyczkę płynnościową .
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia analizy w dokumencie ‘HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ’ + ‘RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT’ + ‘UPROSZCZONY BILANS’ – przedsiębiorstwa na pełnej księgowości dostarczają sprawozdania finansowe z księgowości na własnych drukach.
  • Wypełnij ‘FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19’ zgodnie ze stanem faktycznym.
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOT. NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRTERIÓW MŚP’ wraz z załącznikiem nr. 1.
  • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE KONSUMENTA’ oraz ‘UPOWAŻNIENIE FIRMY PRZEDSIĘBIORCY UDZIELAJĄCEGO UPOWAŻNIENIA
  • Małżonek zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE WSPÓŁMAŁZONKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego współmałżonka.
  • Poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE PORECZYCIELA, LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego poręczyciela.
  • Wypełnij ‘INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY/POŻYCZKOBIORCY’
  • Wypełnij ‘RODO DODATKOWE ZGODY DLA PRZEDSIĘBIORCY’
 1. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
 2. Aby uzyskać pożyczkę płynnościową dodatkowo wymagane są dokumenty:
 • ‘Raport o Konsumencie PlusSco+’ ze strony www.big.pl dla pożyczkobiorcy, współmałżonka oraz każdego poręczyciela, który należy załączyć do dokumentacji.
 • ‘Potwierdzenie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy do przelewu środków pożyczki’
 • Aktualny wydruk z CEIDG, lub KRS przedsiębiorstwa
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS. KRUS.
 • PIT/CIT za 2018 i 2019 ok z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata działalności gospodarczej.
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za bieżący okres.
 • Zaświadczenia o zarobkach poręczycieli/ decyzja o waloryzacji emerytury, renty/lub roczne zeznania podatkowe za rok ubiegły oraz wyniki finansowej za okres bieżący Poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą.
 • Dla spółek- umowa Spółki oraz uchwałą spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki FDPA.
 • Zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Akt własności/ umowa najmu/ umowa użyczenia lokalu przeznaczonego na cele prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość- Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia)
 • Akt notarialny zakupu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego.
 1. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
 2. Odeślij KOMPLETNĄ dokumentacje na adres: pozyczki@fdpa.org.pl

*Załącznik nr 2 do regulaminu ‘ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR’ jest wymagany do rozliczenia uzyskanej już pożyczki.

 

Jeżeli wnioskodawca nie posiada podpisu kwalifikowanego, prosimy o kontakt z odpowiednimi dla rejonu biurami:

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60,
tel. kom. 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90,
tel. kom. 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15,
tel. kom. 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

FDPA Warszawa:
ul. Gombrowicza 19,
01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90 wew. 110, 111, 112, 115, 116
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

Monika Mondzelewska

tel. 694 407 395
e-mail: m.mondzelewska@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 531 829 506; 530 886 664
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl

 

Ocena warunków formalnych

 1. W ramach oceny wniosku według warunków formalnych dokonana będzie weryfikacja spełnienia bądź niespełnienia danego warunku (tzw. ocena zero-jedynkowa).
 2. W trakcie oceny złożonego przez Wnioskodawcę wniosku możliwe jest jego jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie w zakresie warunków formalnych.
 3. W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku FDPA wzywa elektronicznie Wnioskodawcę do dokonania uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień. Wezwanie jest wysyłane na adres mailowy osoby do kontaktu, podany przez Wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę. Termin na uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień wynosi 5 dni liczonych od dnia wysłania przez FDPA wezwania.
 4. Jeśli wyjaśnienia/uzupełnienia nie zostaną przekazane przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 3, wniosek zostanie odrzucony. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o warunki formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich warunków formalnych.
 5. Jeżeli po uzupełnieniu wniosku w ramach procedury, o której mowa w ust. 3, chociaż jeden warunek formalny nie jest spełniony, wniosek zostaje zaopiniowany negatywnie i odrzucony przez Komisję pożyczkową.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce osobiste składanie wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR jest możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego:


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
tel. 44/ 634 10 06, 634 10 14, fax 44/ 634 12 30, 665 945 800, 606 91 70 70
email: pozyczkacovid@frgz.pl   

Kontakt w sprawie pożyczek

dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Biuro w Warszawie
ul. Gombrowicza 19,
01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90 wew. 110, 111, 112, 116
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

adres do wysyłki wniosków elektronicznych: pozyczki@fdpa.org.pl

 

Monika Mondzelewska
tel. 694 407 395
e-mail: m.mondzelewska@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60,
tel. kom. 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90,
tel. kom. 690 911 630, 664 727 289
e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15,
tel. kom. 664727285, 694407398

e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 531 829 506; 530 886 664
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl

Pożyczka płynnościowa - stopka

Separator

Separator

 

 

Mazowiecka pożyczka płynnościowa

Mazowiecka pożyczka płynnościowa

Mazowiecka pożyczka płynnościowa

Mazowiecka pożyczka płynnościowa - zakładki

O pożyczce

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 5 lat
 • Oprocentowanie - 0,28%-2,84%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Maksymalna wysokość pożyczki 100000 PLN
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Aby skorzystać z pożyczki, zapraszamy klientów wraz z KOMPLETEM wypełnionych dokumentów (zestawienie i dokumenty dostępne poniżej) do siedziby Fundacji w Warszawie, bądź biur terenowych w Radomiu, Siedlcach i Płocku. 

Kontakt

Kontakt w sprawie pożyczek

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

ul. Witolda Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22 864 03 90
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

FDPA oddział w Płocku

ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25, 09-402 Płock tel./faks (24) 268 90 60, tel. kom. 694 407 394, 533 979 211 e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu

ul. Żeromskiego 76/82 A, 26-600 Radom tel. (48) 332 14 90, tel. kom. 690 911 630, 664 727 289 e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach

ul. Starowiejska 37, 08-110 Siedlce tel./faks (25) 644 66 15, tel. kom. 664727285, 694407398 e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

Mazowiecka pożyczka płynnościowa - stopka