Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód

Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód

{[description]}

Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło oraz Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Monika Szymańska (FDPA) mają zaszczyt zaprosić na konferencję "GOSPODARKA NAWOZAMI NATURALNYMI W HODOWLI BYDŁA A OCHRONA WÓD", która odbędzie się 28 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

28 MARCA 2019
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 Uprzejmie prosimy o rejestrację do 15 MARCA 2019 roku.

Formularz rejestracyjny
  Możliwa jest również rejestracja telefoniczna: 22 864 03 90

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Przypominamy o konieczności rejestracji.

PROGRAM

Konferencja „Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Debata, organizowana przy aktywnym współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt, niezbędne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, konieczność podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów „Programu azotanowego” jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ.

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano stolicę Podlasia, gdzie dominującym działem rolnictwa jest hodowla bydła. Dlatego do udziału w wydarzeniu zapraszamy rolników i przedsiębiorców związanych z hodowlą i chowem bydła. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów, a którzy sami również wymagają przeszkolenia.

Konferencja z udziałem przedstawicieli MRiRW, MGMiŻŚ, ARiMR i WIOŚ będzie okazją do zaprezentowania nowych regulacji prawnych oraz dyskusji na temat ich konsekwencji dla rolników. Spotkanie służyć będzie również identyfikacji i promocji innowacji w systemach żywienia i utrzymania bydła, redukujących oddziaływanie na środowisko naturalne i ograniczających zanieczyszczenie wód.

 

 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.