Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód

Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód

{[description]}

Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wraz z Instytutem Ogrodnictwa mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód", która odbędzie się 26 czerwca 2019 roku w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach.

PROBLEMY NAWADNIANIA
I FERTYGACJI W GOSPODARSTWACH
OGRODNICZYCH A OCHRONA WÓD

26 CZERWCA 2019 | godz. 10:00 – 14:00
Sad Doświadczalny w Dąbrowicach
Dąbrowice, 96-100 Skierniewice

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 14 CZERWCA 2019 roku.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie:

 Formularz rejestracyjny

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna: 22 864 03 90

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Program

Konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Konferencja organizowana przy aktywnym współudziale Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, potrzebę podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano Instytut Ogrodnictwa i należący do niego Sad Doświadczalny w Dąbrowicach. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy ogrodników, warzywników i sadowników. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych wymogów.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania nowych regulacji oraz dyskusji na temat ich konsekwencji dla rolników. Spotkanie służyć będzie również przedstawieniu nowych trendów w systemach nawadniania i fertygacji upraw, redukujących zanieczyszczenia i poprawiających jakość wód, oraz pozwalających na oszczędne gospodarowanie jej zasobami.

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.