"Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania” – najnowsza publikacja prof. Jerzego Wilkina

"Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania” – najnowsza publikacja prof. Jerzego Wilkina

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszej publikacji prof. Jerzego Wilkina, dotyczącej humanistycznej perspektywy ekonomii. Książka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa naukowego Scholar, miała swoja promocję, podczas seminarium zorganizowanego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

09.05.2016
1 minutę czytania

Tematem książki jest przede wszystkim człowiek w gospodarce i w społeczeństwie, a w mniejszym zakresie sama gospodarka. Tym różni się ona od większości prac z ekonomii, które koncentrują się zazwyczaj na mechanizmach i strukturach gospodarki, a zwłaszcza na sferze dla ekonomisty najważniejszej, jaką jest rynek. Rynek to potężny i ważny mechanizm regulujący zachowania ludzi, ale teoria rynku, będąca trzonem ekonomii, nie wyjaśnia w pełni wielu fundamentalnych zjawisk w zakresie procesów gospodarczych.

ze wstępu Autora

Książka stanowi ważny wkład do dyskusji o kondycji i problemach metodologicznych współczesnej ekonomii, a także do dyskusji o polityce gospodarczej i kierunkach zmian ustrojowych. Jerzy Wilkin, wskazując ekonomię instytucjonalną jako ważny nurt ekonomicznej refleksji, pokazuje jej zróżnicowanie i niewykorzystany potencjał badawczy. Zwraca także uwagę na braki nowej ekonomii instytucjonalnej, które wydają się konsekwencją trudności zaistnienia w głównym nurcie koncepcji prawdziwie nieortodoksyjnych. Główny nurt ekonomii otworzył się na koncepcje Ronalda Coase’a,  Douglassa Northa, Olivera Williamsona, ale już nie na Johna Galbraitha. A przecież w kontekście ostatniego kryzysu i zmian instytucjonalnych współczesnego kapitalizmu analizy tego ostatniego wydają się zawierać większy potencjał wyjaśniający i prognostyczny.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Janiny Godłów-Legiędź

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł