Podsumowanie konferencji regionalnych "Przedsiębiorca z klimatem"

Podsumowanie konferencji regionalnych "Przedsiębiorca z klimatem"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zakończyła serię konferencji regionalnych pn. "Przedsiębiorca z klimatem”, która była elementem projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie było adresowane do lokalnych przedsiębiorców, władz samorządowych oraz organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji ekologicznej.

24.05.2016
2 minuty czytania

W konferencji uczestniczyli eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej, którzy przedstawili praktyczne narzędzia oraz rozwiązania służące kontrolowaniu zużycia energii i jej kosztów, takich jak audyt energetyczny, monitoring zużycia energii, dobór taryf energetycznych do profilu przedsiębiorstwa. Prelegenci zaprezentowali beznakładowe lub niskonakładowe działania ograniczające zużycie energii, jak np. dobór energooszczędnego oświetlenia i urządzeń, efektywnego wykorzystania ciepła i chłodu.

Podczas spotkania przedstawiono efekty termomodernizacji w przedsiębiorstwie i najnowsze trendy w technologiach stosowanych w budownictwie. Omówione zostały możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie, ich wpływ na poprawę jakości zasilania i zmniejszenie kosztów zaopatrzenia firm w energię. Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowali możliwości finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Na konferencji wystąpili również przedsiębiorcy, którzy wprowadzili już do swoich firm, rozwiązania ograniczające zużycie energii i tym samym obniżyli koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją inwestycji, ich kosztami oraz osiągniętymi efektami. Część z nich mówiła również o wsparciu, które udało im się pozyskać na ten cel. Jednak znaczna większość przedsiębiorców (Konferencja regionalna w Płocku) inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej ponosiła ze środków własnych lub kredytów komercyjnych. Zaproszone zostały również przedsiębiorstwa, które zaprezentowały nowe technologie budowlane, systemy fotowoltaiczne oraz wentylacyjne. Konferencje regionalne były również okazją do interesujących dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami, ekspertami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie programów wsparcia dla przedsiębiorców z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Najgorętsze dyskusje dotyczyły nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która pojawiła się na początku maja. Przedsiębiorcy okazywali swoje niezadowolenie, uznając nowe pomysły prawodawców za uderzające w przedsiębiorców i wspierające koncerny energetyczne. Największym problemem, który wskazywali była rezygnacja z taryf gwarantowanych.

W konferencjach regionalnych „Przedsiębiorca z klimatem” wzięło udział 405 osób.

Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie!!!

www.przedsiebiorcazklimatem.pl

 

 

 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł