Podsumowanie webinaru "Innowacje na polu. Praktyczne zastosowanie rozwiązań cyfrowych w rolnictwie precyzyjnym”

en

Podsumowanie webinaru "Innowacje na polu. Praktyczne zastosowanie rozwiązań cyfrowych w rolnictwie precyzyjnym”

25.06.2024
3 minuty czytania

 

20 czerwca 2024 r.  FDPA zorganizowała webinar pt. "Innowacje na polu. Praktyczne zastosowanie rozwiązań cyfrowych w rolnictwie precyzyjnym".

 

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach  projektu TRANSFORM TOGETHER FUND (TTF): Fundusz transformacji ekologicznej i cyfrowej dla podmiotów finansowania społecznego i mikroprzedsiębiorców realizowany przez  Microfinance Centre (MFC) and Cerise+SPTF.  Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach komponentu: Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (ESF+).

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki i praktyki.  Prof. Dr hab. Adam Ekielski z SGGW omówił rozwój technologii cyfrowych w rolnictwie, zaczynając od wprowadzenia standardów ISOBUS i sygnału GNSS, które przyczyniły się do rozwoju precyzyjnego rolnictwo. Podkreślił znaczenie rolnictwa 4.0, które integruje przetwarzanie danych, automatyzację i zmniejszanie wpływu konwencjonalnego rolnictwa na środowisko. Przedstawił również narzędzia i aplikacje wspierające rolnictwo precyzyjne, takie jak 365FarmNet i SatAgro, oraz przykłady zastosowań technologii w praktyce, np. mapowanie pól i precyzyjne dawkowanie nawozów.

 

Przedstawiciele firmy Syngenta : Pani Małgorzata Srebro, Seeds Product Manager Corn PL & BL- i Pan Wojciech Łączny, Seeds Technical Manager Corn and Sunflower PL & BL omówili praktyczne narzędzia wpisujące się w działania rolnictwa precyzyjnego.

Małgorzata Srebro przedstawiła narzędzie "Cropwise Seed Selector" umożliwiające rolnikom wybór odpowiednich dla danego regionu odmian kukurydzy,  na podstawie historycznych danych metoorologicznych i warunków polowych. Wojciech Łączny omówił narzędzie "Cropwise Planting" do tworzenia map zmiennego wysiewu. Oba narzędzia wykorzystują dane z doświadczeń polowych i satelitarnych, co pozwala na optymalizację produkcji i zwiększenie efektywności upraw.

Pan Sebastian Rublewski Prezes Zarządu z Vantage Polska omówił znaczenie rolnictwa 4.0 oraz technologie wspierające precyzyjne rolnictwo, takie jak Trimble Ag Software i systemy ISOBUS. Podkreślił konieczność dwukierunkowej wymiany danych oraz integracji różnych źródeł informacji, takich jak badania gleby, dane z dronów i zdjęć satelitarnych. Zaznaczył również znaczenie bezpieczeństwa danych i wyzwań związanych z ich ochroną.

Na zakończenie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, gdzie uczestnicy mogli zadawać pytania prelegentom. Dyskusje dotyczyły m.in. zabezpieczenia danych, wykorzystania dronów w rolnictwie, możliwości dofinansowania nowych technologii oraz interpretacji zapisów związanych z definicją rolnictwa 4.0.

Reasumując: wprowadzenie zaawansowanych technologii cyfrowych w rolnictwie jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i zrównoważenia produkcji. Jednak konieczne jest dalsze edukowanie rolników i zapewnienie im wsparcia w zakresie nowych technologii i praktyk rolniczych. Ważne jest zabezpieczenie danych rolniczych przed nieautoryzowanym dostępem i ich odpowiednie przechowywanie. Istnieje potrzeba kontynuacji programów dofinansowania, które wspierają wdrażanie nowych technologii w rolnictwie.

 W spotkaniu uczestniczyło 316 osób- przedstawicieli przedsiębiorców, rolników, naukowców, ośrodków doradztwa rolniczego oraz instytucji naukowych.

 

Objerzenie nagrania webinaru jest możliwe po zapisaniu się formularz

Po objerzeniu webinaru będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety, która będzie nam pomocna przy przygotowywaniu kolejnych szkoleń i materiałów edukacyjno-informacyjnych.

 

Link do ankiety: Link do ankiety 

 

Nagranie z webinaru

 

Prezentacja - dr hab. inż. Adam Ekielski, Professor WULS/SGGW

Prezentacja - Syngenta

Prezentacja - VANTAGE POLSKA

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł