Przedsiębiorca z klimatem

en

Przedsiębiorca z klimatem

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje projekt „Przedsiębiorca z klimatem” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Projekt „Przedsiębiorca z klimatem” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2014 r. Zakończenie działań planowane jest  w lipcu 2016r.

04.05.2016
1 minutę czytania
Przedsiębiorca z klimatem

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy w zakresie ograniczenia oddziaływania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko i zmiany klimatyczne.

W ramach projektu prowadzimy działania edukacyjno-informacyjne dla przedsiębiorców służące ograniczeniu zużycia energii w MSP a więc i obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. Adresatami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski.

Oferujemy przedsiębiorcom:

  • spotkania informacyjne, podczas których doradcy poinformują m. in. o proekologicznych rozwiązaniach możliwych do zastosowania w MŚP, kontrolowaniu zużycia energii, ekonomicznych aspektach wprowadzenia rozwiązań efektywnych energetycznie, świadomym zachowaniu konsumentów oraz źródłach finansowania działań z zakresu efektywności energetycznej i dobrych praktyk, zastosowanych w przedsiębiorstwach,
  • konsultacje nt. niskonakładowych sposobów obniżenia zużycia energii w firmie,
  • udział w konferencjach regionalnych „Przedsiębiorca z klimatem”, podczas których promowane będą metody zmniejszania oddziaływania na środowisko i zmiany klimatyczne w sektorze MSP, dobre praktyki zastosowane w firmach z zakresu efektywności energetycznej,
  • newslettery z zakresu efektywności energetycznej,
  • poradnik dla przedsiębiorców,
  • konkursie „Przedsiębiorca z klimatem”, w ramach którego zostaną wyłonieni przedsiębiorcy, którzy podjęli działania zwiększające efektywność energetyczną, niskonakładowe sposoby oszczędzania energii, lub wdrożenie w firmie nowego ekologicznego, produktu lub usługi

Więcej na temat projektów realizowanych przez FDPA można zaleźć na stronie internetowej www.przedsiebiorcazklimatem.pl