Przedsiębiorczość wiejska, koncepcja rozwoju

en

Przedsiębiorczość wiejska, koncepcja rozwoju

1 minutę czytania
Przedsiębiorczość wiejska, koncepcja rozwoju

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (projekt realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Counterpart Funds – CPF Sektorowych Agrolinia PL9005).
W ramach projektu zespół ekspertów wraz z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opracował koncepcję rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.
Odbyło się  7 konferencji regionalnych, podczas których  zaprezentowano wyniki badań i koncepcję oraz upowszechniono informacje dotyczących możliwości wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

Publikacja pokonferencyjna Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju