Publikacja "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

en

Publikacja "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

30.05.2017
1 minutę czytania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową publikacją pt. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich" opracowaną i  wydaną przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach projektu  dofinansowanego przez NFOŚiGW.

Opracowanie przybliża kwestie związane z ochroną zasobów wodnych na terenach wiejskich, w tym  rolę naturalnych metod retencjonowania wody, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenia suszy w rolnictwie.

Zespół ekspertów praktyków, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne metody doświadczalne, promuje w książce innowacyjne rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony wód powierzchniowych, przytaczając praktyczne przykłady skutecznego ich zastosowania.  

Publikację uzupełnia suplement Ministerstwa Środowiska stanowiący wprowadzenie do nowego Prawa wodnego, które zacznie niebawem obowiązywać.  

Książka w wersji drukowanej jeszcze w czerwcu trafi do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Mamy nadzieję, że publikacja stanie się użytecznym kompendium wiedzy dla lokalnych samorządów, na których spoczywa faktyczny obowiązek i odpowiedzialność za rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodną i  wodno-ściekową.

Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, będziemy ciekawi Państwa opinii, które prosimy kierować na adres fdpa@fdpa.org.pl

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich


Poprzedni artykuł Następny artykuł