Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie

Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie

Z inicjatywy i pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Wilkina, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, powstał raport o integracji europejskiej i miejscu Polski w tym procesie. Autorzy udzielają odpowiedzi na poszczególne pytania:

16.01.2018
2 minuty czytania

1. Na czym polega cywilizacyjne i prorozwojowe znaczenie integracji europejskiej dla naszego kraju – J. Wilkin
2. Jak wyglądała droga Polski do Unii Europejskiej i gdzie znajdujemy się teraz? – J. Wilkin
3. Czy członkostwo w Unii Europejskiej zagraża suwerenności państw członkowskich? – R. Grzeszczak
4. Czy i kiedy Unia Europejska może kontrolować przestrzeganie zasad praworządności w kraju członkowskim? – R. Grzeszczak
5. Jak wygląda podział kompetencji miedzy UE a państwami członkowskimi? – R. Grzeszczak
6. Czym są wartości określone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym reguły państwa prawa, demokracji i poszanowania wolności? – G. Janusz
7. Jak silnie Polska jest już zakorzeniona w systemie instytucjonalnym i wartościach UE? – A. Rychard
8. Czy i w jaki sposób członkostwo w UE wzmocniło w Polsce demokrację? – A. Rychard
9. Czy Polacy są eurosceptykami czy euroentuzjastami? M. Bilewicz
10. Jak kształtują się tendencje migracyjne w UE i jakie są ich skutki dla Polski i całej Unii? – D. Praszałowicz
11. Czy uprzedzenia antyimigranckie oddalają nas od Unii? – M. Bilewicz
12. Czy system edukacyjny w Polsce odpowiada nowoczesnym wzorcom kształcenia i standardom UE? – B. Śliwerski
13. W jaki sposób członkostwo Polski w UE poszerza możliwości edukacyjne młodego pokolenia? – B. Śliwerski
14. Jak edukować społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, w dzisiejszej atmosferze wzrostu nastrojów nacjonalistycznych oraz negowania idei, na których oparto i rozwinięto integrację europejską? – G. Janusz
15. Co może sprowadzić Polskę na peryferia integracji europejskiej? – G. Janusz
16. Czy i w jakiej sytuacji polskie społeczeństwo (jego większość) skłonne byłoby zaakceptować wyjście Polski z UE? – A. Rychard
17. Jakie są główne korzyści ekonomiczne dla Polski związane z integracją europejską (handlowe, transferowe, rozwojowe itp.)? – K. Jajuga
18. Czy nasz kraj powinien wejść do strefy Euro? Jakie korzyści i zagrożenia są z tym związane? – K. Jajuga
19. Czy w UE potrzebna jest ściślejsza integracja finansowa? - K. Jajuga
20. W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej? – A. Wojtyna
Dodatek: Transfery finansowe pomiędzy Polską a budżetem Unii Europejskiej w okresie: 1 maja 2004- 30 września 2017 r. i co dalej? – J. Wilkin

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł