Spotkanie z p. mgr Katarzyną Kerneder-Gubałą z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

en

Spotkanie z p. mgr Katarzyną Kerneder-Gubałą z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

31.07.2023
1 minutę czytania

12.000 lat co za historia!!!

W ramach projektu RUSTIK realizowanego m.in. przez FDPA we środę 26 lipca 2023 w Orońsku miało miejsce spotkanie z p. mgr Katarzyną Kerneder-Gubałą z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Miejscem spotkania był teren prac wykopaliskowych, gdzie realizowane są badania związane z projektem „Wydobywanie
i przetwórstwo krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie w północno-zachodniej strefie jego złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych i sondażowych badań archeologicznych i geofizycznych”.

Dotychczasowe działania potwierdziły występowanie na terenie gminy Orońsko najstarszych szybów wydobywczych krzemienia czekoladowego. Datowane są one na najstarszy okres dziejów człowieka – paleolit – schyłkową część, tj. ponad 12 000 lat temu czyli są starsze niż znane w skali europejskiej Krzemionki Opatowskie. Stanowią tym samym jedne z najstarszych w Europie kopalni krzemienia. Krzemień odgrywał wówczas kluczową rolę. Stanowił podstawowy surowiec do produkcji narzędzi. Jak wynika z najnowszych badań, szyby górnicze wkopane były nie tylko w zalegające gliny zwałowe, ale także zwietrzelinę skał wapiennych. Wydobywanie surowca z tak głębokich pokładów wymagało dobrej organizacji pracy oraz odpowiednich narzędzi krzemiennych, z kości, poroża. Górnicze narzędzia z krzemienia i kości odkryto na dnie szybów.

W bieżących pracach – oprócz naukowców z Polski – uczestniczą również studenci i archeolodzy z Ukrainy i Słowacji.

Temat krzemienia czekoladowego okazuje się na tyle interesujący i posiadający potencjał rozwojowy, że przewidywany jest jego wykorzystanie w projekcie RUSTIK.

 

 


Następny artykuł