Szkoły

Szkoły

Szkoły

Szkoły

Lista szkół zakwalifikowanych do projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”:

  1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie
  2. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach
  3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim
  4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
  5. Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
  6. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie
  7. ZSAiGŻ w Radomiu
  8. ZSRCKU Wojsławice
  9. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
  10. ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie