Termin składania prac na Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

en

Termin składania prac na Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

Przypominamy że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Termin składania prac mija 31.07.2019!

17.07.2019
1 minutę czytania

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Więcej informacji: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszloscREGULAMIN: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
OGŁOSZENIE: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
KARTA ZGŁOSZENIOWA: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł