Trwa ocena merytoryczna wniosków "Razem dla klimatu”

Trwa ocena merytoryczna wniosków "Razem dla klimatu”

Rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków konkursu grantowego „Razem dla klimatu”. Już w najbliższym czasie opublikujemy listy ocen.

08.04.2016
1 minutę czytania

Celem głównym projektu „Razem dla klimatu” jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji kompleksowych projektów dotyczących efektywnego edukowania i informowania na temat adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania jego skutkom i wpływu działań człowieka na poprawę stanu środowiska. Zakłada się, że wzrost świadomości związanej z tym tematem również wpłynie korzystnie na ochronę atmosfery i klimatu a także zachęci do podejmowania działań przyjaznych środowisku i realizujących zasady zrównoważonego rozwoju poprzez mini-kampanie edukacyjnoinformacyjne. Przeprowadzenie konkursu ma na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych, najciekawszych i odpowiadających na potrzeby lokalne przedsięwzięć zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Konkurs ma także na celu zainicjowanie oddolnych działań lokalnych na rzecz środowiska naturalnego. Szczegółowe warunki podziału funduszy oraz aplikowania o granty zostały określone w regulaminie Konkursu.

 

Poniżej prezentujemy listy wniosków ocenionych formalnie z podziałem na ocenę pozytywną i negatywną.

Lista wniosków pozytywnie rozpatrzonych pod względem formalnym

Lista wniosków negatywnie rozpatrzonych pod względem formalnym

 

Listy z oceną merytoryczną pojawią się już niebawem.


Poprzedni artykuł Następny artykuł