Zasady racjonalnego stosowania nawozów naturalnych

en

Zasady racjonalnego stosowania nawozów naturalnych

W pierwszej kolejności stosować pod uprawy o długim okresie wegetacji.

Stosować przedsiewnie, kiedy jest możliwość wymieszania nawozów z glebą najszybciej, jak jest to możliwe (nie później niż następnego dnia po aplikacji), aby ograniczyć straty azotu i zwiększyć efektywność wykorzystania składnika przez rośliny.

Pogłównie można stosować w międzyrzędzia za pomocą węży wleczonych, jeśli dysponuje się takim systemem aplikacji - najlepiej w okresie zwarcia rzędów, kiedy gleba jest zakryta roślinnością pochłaniającą ulatniający się amoniak, lub metodą iniekcji bezpośrednio do gleby.

Organiczne środki nawozowe najlepiej stosować przed siewem lub sadzeniem roślin, gdy możliwe jest ich wymieszanie z glebą, a więc po żniwach późnym latem i jesienią lub wiosną pod uprawy jare. Nie należy stosować środków wówczas, gdy stan gleby uniemożliwia prowadzenie zabiegów uprawy roli (gleba zamarznięta, nadmiernie uwilgotniona, zbyt przesuszona).

Pochodzące z zakupu organiczne środki nawozowe stosuje się w dawkach i terminach wynikających z instrukcji stosowania produktu. Stosując odpady lub produkty uboczne, należy kierować się zaleceniami uzyskanymi od ich wytwórcy.