Cechy wyróżniające krajobraz rolniczy o wysokiej bioróżnorodności

Cechy wyróżniające krajobraz rolniczy o wysokiej bioróżnorodności

{[description]}

Cechy wyróżniające krajobraz rolniczy o wysokiej bioróżnorodności

Poniżej znajdują się cechy wyróżniające krajobraz rolniczy o wysokiej bioróżnorodności:
  • wielogatunkowy płodozmian - zróżnicowanie genetyczne roślin, stosowanie starych tradycyjnych odmian, różnorodność gatunków;
  • bogactwo flory i fauny zależne od siedliska i użytkowania – obecność wielu gatunków zapylaczy, ptaków, płazów i gadów;
  • duża różnorodność chwastów w stanie nie zagrażającym uprawom;
  • kształtowanie krajobrazu poprzez infrastrukturę ekologiczną: zachowanie lub wprowadzanie wokół gruntów zadrzewień śródpolnych, szpalerów drzew, alei drzew, zarośli, kamieńców czy żywopłotów; ochrona torfowisk, mokradeł, oczek wodnych, miedz itp.;
  • bioróżnorodność genetyczna, międzygatunkowa i wewnątrzgatunkowa poprzez hodowlę „zapomnianych” i reliktowych gatunków drzew owocowych, roślin uprawnych, miejscowych-lokalnych ras zwiarząt;
  • występowanie gatunków „wskaźnikowych”, chronionych, cennych – charakterystycznych dla danego ekosystemu rolniczego;
  • wysokopienne sady przydomowe z cennymi starymi odmianami drzew i krzewów owocowych;
  • ule, budki dla trzmieli, budki lęgowe dla ptaków, domki dla murarek itp. – obecność w krajobrazie celem zwiększenia miejsc bytowania dla zwierząt spełniających ważne funkcje w ekosystemach – krajobrazach;
  • obecność zwierząt na pastwiskach

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.