Czym jest bioróżnorodność?

Czym jest bioróżnorodność?

{[description]}

Czym jest bioróżnorodność?

Za ogólną definicję bioróżnorodności przyjmuje się zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji, obejmujące zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów. Na bioróżnorodność składają się bogactwo gatunkowe (czyli liczba gatunków) oraz proporcje ich występowania. Im bardziej wyrównane proporcje tym biocenoza bogatsza.

Zgodnie z tym, co przyjmuje Konwencja o różnorodności biologicznej za różnorodność biologiczną przujmuje się, tak jak wspominaliśmy we wstepie zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi we wszystkich możliwych ekosystemach (m.in. lądowym, morskim i słodkowodnym).

Istnieje cały szerego definicji różnorodności biologicznej, jak również i sposobów jej określania i pomiaru. W celu porównywania różnorodności biologicznej stosuje się głównie nastepujące wskaźniki:

  • bogactwo gatunkowe (liczba znalezionych gatunków),
  • bogactwo rzadkich gatunków,
  • wskaźniki Shannona, Simpsona, Margaleff, Pielou i inne.


Termin bioróżnorodność (ang. biological diversity) został stworzony przez Thomasa Lovejoya w 1980 r.  Jednakże, dopiero po konferencji National Forum on Biological Diversity w 1986 roku i upowszechnieniu pojęcia przez M.W. Rosena i E. Wilsona uzywanie pojecia 'bioróznorodność' stało się powszechne. 

 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.