Konferencja „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód"

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Konferencja „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) ma przyjemność zaprosić na konferencję pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód", planowaną na 7 listopada 2018 r. w Warszawie. 

7 LISTOPADA 2018 | godz. 10:00 – 16:00

Centrum Konferencyjne Zielna

Warszawa, ul. Zielna 37

Uprzejmie prosimy o rejestrację do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2018 roku.

Formularz rejestracyjny 

Program

Strona projektu

Przypominamy o konieczności rejestracji.

Konferencja jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rolnictwa,  a tym samym wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wśród działań projektu przewidujemy również konferencje regionalne, szkolenia 300 doradców rolnych, warsztaty dla 3750 rolników, przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla doradców i rolników.  

Konferencja inaugurująca projekt ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie  skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Szczególnie ważnym ogniwem są doradcy rolni, zarówno służby publiczne jak i prywatne,  którzy wymagają odpowiedniego przygotowania w kontekście nałożonych na nich obowiązków i zmian prawa wodnego, a które m.in. będą przedmiotem naszej debaty. Konferencja będzie też okazją do identyfikacji i promocji innowacyjnych działań z zakresu gospodarki nawozowej i metod ograniczania zanieczyszczenia wód.

Szczegółowe informacje na temat kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mozna znaleźć na stronie: https://www.fdpa.org.pl/azot

 


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.