„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” – nowa publikacja FDPA

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” – nowa publikacja FDPA

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o nowej publikacji wydanej przez FDPA pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” w ramach operacji finansowanej z  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jedocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. W związku z pogłębiającym się deficytem wody, odczuwalnym w coraz większym stopniu przez rolnictwo, kluczowa staje się ochrona istniejących zasobów wodnych, zarówno ich ilości jak i jakości.

W publikacji pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dogłębnie analizujemy zagadnienie wpływu produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza gospodarki nawozowej, na stan jakości wód. Przedstawiamy w niej zarówno przyczyny problemu, jak i dobre praktyki rolnicze w zakresie prawidłowej gospodarki nawozami i ograniczania zanieczyszczania wód biogenami.

Niedawno wszedł w życie tzw. program azotanowy, czyli „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Nasz poradnik, skierowany zwłaszcza do doradców rolnych, a za ich pośrednictwem do rolników, stanowi kompendium wiedzy prezentujące praktyczne aspekty wdrażania Programu i prawidłowego gospodarowania nawozami, zwłaszcza w gospodarstwach nastawionych na chów bydła, trzody chlewnej i ogrodnictwie.

Wierzymy, że kompleksowe pokazanie tych kwestii, przyczyni się do powszechnego wdrażania dobrych praktyk, i że będzie to spowodowane świadomością problemu, a nie tylko i wyłącznie narzuceniem nowych regulacji prawnych.

Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Zespół Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Informacje na temat projektu

Publikacja


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.