"Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” – nowa publikacja FDPA

en

"Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” – nowa publikacja FDPA

06.10.2018
2 minuty czytania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu publikację pt.  „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, wydaną przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji finansowanej z  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”.

 Jest to kolejne opracowanie, w którym promujemy koncepcję efektywnego wykorzystania zasobów, czyli działania mające na celu zachowanie dóbr przyrodniczych dla przyszłych pokoleń przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu życia społeczeństwa i efektywnie rozwijającej się gospodarce. Wcześniejsze publikacje poświęciliśmy racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych ("Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich”) i efektywności energetycznej ("Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”).

Niniejsza publikacja pt.  „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, dedykowana jest  ziemi rolniczej, ograniczonemu zasobowi naturalnemu, od którego zależy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.  W opracowaniu zwracamy uwagę na wielofunkcyjny charakter i znaczenie ziemi użytkowanej rolniczo, szczególnie w wymiarze ekonomicznym, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, środowiskowym i klimatycznym. Z drugiej strony wskazujemy również na zagrożenia związane z doraźną, krótkofalową polityką przestrzenną i nieprzemyślanym wyłączaniem gruntów z użytkowania rolniczego i leśnego.  Wierzymy, że dobre planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym jest punktem wyjścia do zahamowania niekorzystnego trendu ubywania ziemi rolniczej. Instrumentem w tym pomocnym są postępowania scaleniowe, których istotę i zasady prezentujemy w   jednym z rozdziałów.

Staraliśmy się, aby opracowanie stanowiło zwarte kompendium wiedzy i prezentowało praktyczny aspekt gospodarowania ziemią rolniczą  na terenach wiejskich. Dlatego mamy nadzieję, że publikacja stanie się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy, ale również inspiracją w kształtowaniu polityki wykorzystania zasobów ziemi.

Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, życzymy Państwu przyjemnej lektury.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Informacje na temat projektu

Publikacja


Poprzedni artykuł Następny artykuł