Natura 2000

Natura 2000

{[description]}

Natura 2000

Program Natura 2000 to program sieci obszarów wyjątkowo cennych przyrodniczo, obejmuje on całe terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest przeciwdziałanie degradacji oraz odtwarzanie środowisk, które uważa się za zagrożone i unikatowe w skali Europy. Wspólne działanie, oparte na jednolitych przepisach prawa, wszystkich krajów członkowskich UE, ma na celu obniżenie kosztów i zwiększenie efektów ochrony przyrody w Europie. Polska przystępując do UE, zgodziła się na udział w programie, wspieranie jego założeń oraz wyznaczenia obszarów cennych na swoim terytorium. Obecnie programem objęte jest prawie 20% powierzchni kraju, w których w skład wchodzi 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków. Program nakłada na kraje członkowskie pewne obowiązki :

-obowiązek oceny – każde przedsięwzięcie, które potencjalnie mogłoby naruszyć teren objęty programem, musi przejść ocenę środowiskową przed wydaniem pozwolenia na nie.

- obowiązek zapobiegania wszelkim pogorszeniom – zarządca każdego z obszarów zobowiązany jest przeciwdziałać pogorszeniom na jego terenie, również tym które są efektem legalnej działalności człowieka i czynników naturalnych.

- obowiązek proaktywnej ochrony – należy wprowadzać specjalne regulacje prawne, systemy umów, odpowiednie plany itp. zapewniające zachowanie obszarów we właściwym stanie.

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.