Korzyści płynące z wspierania zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Korzyści płynące z wspierania zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

{[description]}

Korzyści płynące z wspierania zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Wspólna Polityka Rolna stosuje instrumenty związane przede wszystkim z dofinansowaniami dla rolników gospodarującymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z rozporządzeniem WE 1698/2005 realizowane są następujące rodzaje wsparcia :

- płatności dla obszarów Natura 2000 – rolnikom wypłacane są rekompensaty za wszelkie koszty, niedogodności czy utracone dochody, związane z ochroną siedlisk i gatunków oraz ochrony wód na terenach objętych programem Natura 2000.

- płatności rolno-środowiskowe – rolnikom, którzy dobrowolnie podejmują działania służące poprawie jakości środowiska naturalnego, wykraczające ponad odpowiednie normy (np. normy stosowania środków ochrony roślin) wypłacane są dodatkowe świadczenia.

- płatności na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych ­– wsparcie finansowe dla osób podejmujących się inwestycji nieprodukcyjnej na terenie gospodarstwa rolnego, która zwiększa użyteczność publiczną obszaru Natura200 lub innego obszaru cennego przyrodniczo.

- wsparcie obszarów leśnych – wsparcie wypłacane rolnikom, którzy dobrowolnie podejmują działania, które prowadzą do rozszerzenia obszarów leśnych i/lub poprawy ich jakości.

 

 

 

 

Źródło : K.Kokoszka, Ochrona Środowiska na tereach wiejskich w świetle nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 2014-2020, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, s. 141-142.

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.