Ramowa Dyrektywa Wodna

Ramowa Dyrektywa Wodna

{[description]}

Ramowa Dyrektywa Wodna

Ramowa Dyrektywa Wodna to akt prawa Unii Europejskiej, który porządkuje prawo wodne w UE. Jego podstawowym celem jest ochrona wód śródlądowych, przybrzeżnych, przejściowych i podziemnych oraz dążenie do poprawy ich jakości.

Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje państwa członkowskie do monitoringu stanu wód na ich terenie, działań prowadzących do osiągnięcia przynajmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wszystkich zbiorników wodnych oraz dostosowania prawa krajowego do wymogów RDW. W dyrektywie tej zapisane są konkretne metody oceny stanu wód. Wymusza ona współpracę krajów, w przypadku gdy zlewnia zbiornika obejmuje terytorium więcej niż jednego państwa. Pierwotnie termin uzyskania stanu przynamniej dobrego wszystkich zbiorników wodnych w UE ustalony został na rok 2015, został on jednak dla większości krajów w tym dla Polski odroczy na 2021 lub 2027 rok.

 

Sposoby klasyfikacji stanu wód według Ramowej Dyrektywy wodnej:

 • bardzo dobry – wody o niezmienionych warunkach naturalnych lub zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu
 • dobry –zmiany warunków naturalnych w porównaniu do warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie
 • umiarkowany –wody przekształcone w średnim stopniu
 • słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach naturalnych (biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzysza danemu typowi jednolitej części wód
 • zły – wody o poważnie zmienionych warunkach naturalnych, w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki fauny i flory.

 

Możliwe odstępstwa od osiągnięcia celu 

 • odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 2027
 • ustalenie celów mniej rygorystycznych
 • czasowe pogorszenie stanu wód
 • nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji
 •  

Warunki dopuszczenia odstępstw od osiągnięcia celu:

 • brak możliwości technicznych wdrażania działań
 • dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań
 • warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód.

 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.