„NAWIGATOR” usługa pilotażowa w zakresie finansowania

Nazwa projektu: „NAWIGATOR” usługa pilotażowa w zakresie finansowania zwrotnego dla MŚP

Okres realizacji: 1.06.2012- 30.04.2013

Budżet projektu: 490 000,00 zł                                      

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Cel projektu:
Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Beneficjenci:
Mikro- i mali przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego planujący rozwój działalności gospodarczej

Dudziak

Dudziak

Rezultaty:
W ramach projektu 62 przedsiębiorców otrzymało wsparcie doradcze z zakresu finansowania zwrotnego, aż 76 % z nich otrzymało środki finansowe, o które ubiegali się w instytucjach finansujących (bankach, instytucjach leasingowych , funduszach pożyczkowych). Dzięki zewnętrznemu finansowaniu pozyskanemu w łącznej kwocie prawie 5 milionów zł przeprowadzono inwestycje i dofinansowano kapitał obrotowy 47 mazowieckich firm. Dodatkowo przeszkolono 27 osób z zakresu zarządzania finansami w firmie.

Orzyłowski

Orzyłowski

Działania w ramach projektu poszerzyły wiedzę beneficjentów nt. finansowania zwrotnego, przygotowywania i wdrażania inwestycji, podstawowych zagadnień ekonomicznych, oceny ryzyka i zagrożeń w firmie oraz możliwości pozyskiwania zewnętrznego kapitału na realizację inwestycji.

 

Radzikowskcy

Radzikowskcy

Projekt rozpoczął się 2012 roku i był kontynuowany w 2013. Oferował diagnozę potrzeb i możliwości finansowych firm, znalezienie dopasowanej oferty dostępnych źródeł finansowania oraz doradztwo przy ubieganiu się o wybrany przez uczestnika sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku i sporządzenie biznesplanu. Przedsiębiorcy uczestniczyli również w szkoleniu z zakresu podstaw zarządzania finansami w mikro- i małych przedsiębiorstwach, w tym wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania.

Jóźwik

Jóźwik

Doradca przeprowadzał przedsiębiorców przez cały proces inwestycyjny w firmie od przygotowania biznesplanu poprzez aplikowanie o środki do instytucji finansowych, kończąc na wsparciu przy wdrożeniu założeń biznesplanu.

Podgórska

Podgórska

Usługi oferowane w ramach projektu były szczególnie przydatne dla nowych firm, które krótko działały na rynku. Tacy przedsiębiorcy po raz pierwszy spotykali się z problemami finansowania działalności, jej rozliczania oraz wydatkowania środków pożyczonych. Wspólne sporządzenie biznesplanu uświadamia przedsiębiorcom konieczność planowania i analizowania zamierzonych działań. Doradztwo sprawia, że przedsiębiorcy zaczynają badać sytuację na rynku, konkurencję, oraz wpływ realizowanej inwestycji na dalsze funkcjonowanie firmy.

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.