Relacja z konferencji "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu."

en

Relacja z konferencji "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu."

16.03.2023
2 minuty czytania

W dniach 9 - 10 marca 2023 r. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zorganizowała konferencje pn. ,,Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu”, w ramach realizowanej operacji pn. ,,Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” finansowanego ze środków Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022–2023.

Konferencja odbyła się w Hotelu IBIS Centrum w Warszawie i uczestniczyło w niej 50 nauczycieli ze szkół rolniczych z całej Polski, przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Europejskiego Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Krakowie.

Pierwszego dnia konferencji omówiono zagadnienia związane ze zmianami klimatu i wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć rolnictwo. Pani Anna Klisowska z MRiRW poruszyła temat edukacji młodych rolników w kontekście adaptacji do zmian klimatu oraz polityk krajowych i europejskich. Pani Katarzyna Izydorczyk z ERCE PAN w Łodzi przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia związane z zasobami wodnymi w Polsce i koniecznością ich ochrony. Prof. dr hab. Tomasz Piechota z UP w Poznaniu objaśnił rolę rolnika w ochronie zasobów wodnych i różnorodności biologicznej. Na zakończenie części wykładowej Marek Rudziński z KCER w Brwinowie szczegółowo omówił wyzwania związane z procesem nauczania młodych rolników i koniecznością wprowadzenia pilnych zmian w programach nauczania. W części warsztatowej nauczyciele w dwóch 25-cio osobowych grupach razem z naszymi ekspertami pracowali nad stworzeniem gotowych rozwiązań, które można wykorzystać w procesie kształcenia młodych rolników w obszarach związanych z tematyką ochrony środowiska i działaniami adaptacyjnymi, a także racjonalnego gospodarowania wodami w rolnictwie.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji zapoznali się z metodami racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie rolnym. Prof. dr hab. Tomasz Piechota oraz dr Wojciech Krawczyk zaprezentowali nauczycielom dobre praktyki rolnicze zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń wód pochodzących ze źródeł rolniczych. Dr hab. Grzegorz Dziubanek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego omówił wpływ zanieczyszczenia wód na zdrowie człowieka. W dalszej części wykładów nasi eksperci przedstawili sposoby ograniczenia zanieczyszczeń wód poprzez zastosowanie rozwiązań ekohydrologicznych opartych na przyrodzie oraz metody zagospodarowania wód opadowych i sposoby poprawy retencji wodnej w glebie.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia uczestnicy dużo czasu poświęcili na dyskusję. Nauczyciele zwrócili uwagę na brak odpowiednich materiałów edukacyjnych, które mogliby wykorzystać w procesie nauczania. Przedstawiciele KCER w Brwinowie zwrócili uwagę, na konieczność stałego dokształcania się przez nauczycieli i przemyślanego doboru materiałów edukacyjnych. Przedstawiciele młodego pokolenia, którzy obecnie kształcą się w szkołach rolniczych (i nie tylko) wymagają innego sposobu przekazywania wiedzy. W procesie edukacji należy stosować nowoczesne narzędzia edukacyjne i formy dopasowane do potrzeb i upodobań uczniów.

Relacja z seminarium dostępna jest na stronie projektu: „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu”

PROGRAM

Prezentacje do pobrania

 

  

 

  

  


Poprzedni artykuł Następny artykuł