Rozstrzygnięcie konkursu LSMW

Rozstrzygnięcie konkursu LSMW

en
Rozstrzygnięcie konkursu LSMW

Rozstrzygnięcie konkursu LSMW

Kapituła Konkursowa przyznała dwie nagrody główne.

Pierwsze miejsce zajął zespół projektowy z Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu finałowego    FILM

Drugie miejsce zajął zespół projektowy z Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie.

Zapraszamy do zapozania się z prezntacją podsumowującą działania projektowe  PREZENTACJA oraz poradnikiem przygotowanym przez uczniów PORADNIK

Kapituła Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu wyróżnienia dla uczniów z Zespółu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustwicznego w Wojsławicach, którzy zajęli trzecie miejsce w konkursie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w przedsięwzięciu pod nazwą "Lokalny System Monitoringu Wód" za ich wielomiesięczną pracę w naszym projekcie i za czas poświęcony na przygotowanie prac konkursowych, a przede wszystkim za kreatywne działania zmierzające do poprawy bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Specjalne podziękowania dla opiekunów zespołów projektowych, którzy czuwali nad prowadzonymi badaniami i byli wsparciem merytorycznym dla swoich udzniów.

LISTA RANKINGOWA