Wyniki II etapu konkursu

Wyniki II etapu konkursu "Lokalny System Monitoringu Wód"

Wyniki II etapu konkursu

Wyniki II etapu konkursu "Lokalny System Monitoringu Wód"

W spotkaniu uczestniczyli:

przedstwiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Monika Piotrowska, Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego oraz Pan Rafał Korbal
przedstwicielka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Marzena Bińkowska
przedstwiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Pan Marek Rudziński

ekspertki: dr Katarzyna Izydorczyk z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi oraz Pani Ewa Kwapich z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

oraz przedstwaiciele Fundacji: Prezes Zarządu - Monika Szymańska, Ewa Stygienko i Jakub Zieliński.

Uczniowie zaprezentowali podsumowanie prowadzonych przez kilka miesięcy badań jakości wody, postawili wstępna diagnozę problemu, a także zaproponowali szereg działań naprawczych/wdrożeniowych, które samodzielnie preprowadzą w kwietniu i maju 2021 r.

Złożona dokumentacja konkursowa oraz wsytąpienia uczniów zostały ocenione przez ekspertów. 

Poniżej przedstwiamy listę rankingową do II etapu konkursu. Konkurs zakończy po wdrożeniu planów naprawczych. Punkty z II i III etapu będą sumowane.

LISTA RANKINGOWA