II ETAP KONKURSU „Lokalny System Monitoringu Wód”. Zgłoszenia planów wdrożeniowych do 15 marca 2021 r.

II ETAP KONKURSU „Lokalny System Monitoringu Wód”. Zgłoszenia planów wdrożeniowych do 15 marca 2021 r.

II ETAP KONKURSU „Lokalny System Monitoringu Wód”. Zgłoszenia planów wdrożeniowych do 15 marca 2021 r.

II ETAP KONKURSU „Lokalny System Monitoringu Wód”. Zgłoszenia planów wdrożeniowych do 15 marca 2021 r.

WYTYCZNE DO STWOTRZENIA PLANÓW WDROŻENIOWYCH W RAMACH KONKURSU "Lokalny System Monitoringu Wód”

ETAP II

KROK 1

Uczniowie przygotowują podsumowanie prowadzonych badań zawierające: wyniki, wnioski i diagnozę problemu. Uczniowie przesyłają do organizatora formularz pn. „PLAN WDROŻENIOWY” oraz prezentację multimedialną w wersji elektronicznej do 15 marca 2021r.

UWAGA: budżet na działania wdrożeniowe  powinien wynosić ok. 2000 zł brutto.

Podczas przygotowywania dokumentacji uczniowie i opiekun zespołu projektowego mają możliwość korzystania z konsultacji z ekspertem. Pytania lub zgłoszenie dotyczące kontaktu telefonicznego z ekspertem mogą przesyłać na maila e.stygienko@fdpa.org.pl lub pod numer telefonu 694 407 391 (Ewa Stygienko).

KROK 2

Zaprezentowanie wyników badań, obserwacji, diagnozy problemu oraz planu wdrożeniowego nastąpi w formie spotkań zdalnych zespołów projektowych oraz ich opiekunów z ekspertami w dniach 22-26 marca 2021r.

Lista rankingowa i ogłoszenie wyników II Etapu nastąpi do 30 marca 2021 r.

KROK 3

Realizacja przez uczniów działań wdrożeniowych 01.04.2021-30.04.2021

ETAP III

Uczniowie prowadzą obserwacje efektów swoich działań w okresie od 1.04.2021 r.  do  30.05.2021r. i przesyłają elektronicznie raporty miesięczne.

Do 30 maja 2021r. uczniowie przesyłają do organizatora podsumowanie prowadzonych działań wdrożeniowych w dowolnej,  ale intersującej formie (np. prezentacja multimedialna, film) oraz raport końcowy z działań projektowych.

Lista rankingowa i ogłoszenie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 10 czerwca 2021 r.

UWAGA: Punkty z II i III etapu sumują się.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

NAJNOWSZA WERSJA REGULAMINU KONKURSU z dn. 10.03.2021 r.

HARMONOGRAM KONKURSU - wersja z dn. 4.02.2021 r.

FORMULARZ - ZGŁOSZENIE PLANU WDROŻENIOWEGO

PROPOZYCJA DZIAŁAŃ WDROŻENIOWYCH

FORMULARZ - RAPORT KOŃCOWY