Unia Europejska dla bioróżnorodności

Unia Europejska dla bioróżnorodności

{[description]}

Unia Europejska dla bioróżnorodności

Działalność Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony przyrody opiera się na zachowaniu bioróżnorodności oraz skutecznej redukcji liczby ginących gatunków. UE wraz z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych przeciwdziała postępującemu procesowi zubożania bioróżnorodności, stając się prekursorem ochrony w tej dziedzinie.

Na szczycie Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu rządy poszczególnych państw zobowiązały się do redukcji stopy spadku bioróżnorodności do 2010 r. Komisja Europejska od lat 70-tych podejmuje działania legislacyjne dla ratowania bioróżnorodności. Ostatnim ważnym zadaniem w tej dziedzinie jest realizacja przez państwa członkowskie zobowiązania mówiącego o tym, że od 2010 r. należy utrzymywać nie większą niż wcześniej stopę spadku poziomu bioróżnorodności.

Ponadto Unia Europejska przyjęła regulacje w zakresie handlu gatunkami dzikiej fauny i flory, realizując w ten sposób swoje zobowiązania międzynarodowe.

Ekonomiści obliczyli, że roczne straty wynikające z utraty zasobów, które za darmo czerpiemy z natury, to około 50 mld euro. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, koszt utraty różnorodności biologicznej na lądzie może do roku 2050 osiągnąć 7 proc. PKB. W Europie obowiązują surowe przepisy w dziedzinie ochrony przyrody, jednak problem polega na tym, by były one stosowane w praktyce. 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.