Zaproszenie - Seminarium "Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich"

en

Zaproszenie - Seminarium "Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich"

24.05.2018
3 minuty czytania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”, które odbędzie się 11 czerwca 2018 roku w  Centrum Szkoleniowym Zielna (Warszawa, ul. Zielna 37) w godz. 11:00-14:30. Szczegółowy program poniżej.

Uprzejmie prosimy o rejestrację do dnia 7 czerwca 2018 roku.

Formularz rejestracyjny

Przypominamy o konieczności rejestracji.

 

PROGRAM:

10:30 – 11:00           Rejestracja uczestników

11:00 – 11:10           Powitanie gości,
Monika Szymańska, Prezes Zarządu FDPA 
dr Andrzej Hałasiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Programowej FDPA

11:10 – 11:40           Wykorzystanie ziemi do celów rolniczych i związane z tym problemy i zagrożeni, 
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

11:40 – 12:10           Ziemia jako kluczowy element w działaniach na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, 
dr Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

12:10 – 12:40           Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi, 
prof. dr hab. Jerzy Bański, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

12:40 – 13:10           Postepowania scaleniowe metodą poprawy wadliwej struktury przestrzennej gospodarstw rolnych. Dobre praktyki, 
dr inż. Jarosław Taszakowski, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

13:10 – 13:40           Dyskusja: jaka powinna być polityka wykorzystania ziemi, gwarantująca zachowanie ich zasobów ilościowych i jakościowych oraz dobrze służąca rozwojowi obszarów wiejskich, 
dr Andrzej HałasiewiczWiceprzewodniczący Rady Programowej FDPA

13:40                        Lunch

 

Ziemia jest nieodnawialnym i wielofunkcyjnym zasobem przyrodniczym oraz produkcyjnym obszarów wiejskich. Tymczasem od lat obserwujemy niepokojący proces zmniejszania powierzchni gruntów rolnych i ich degradacji, trwałe wyłączanie zasobów ziemi uprawnej z użytkowania rolniczego i chaotyczny proces ich zalesiania oraz przeznaczania na cele nierolnicze. Ten proces jest sprzeczny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju i wymaga wypracowania oraz wdrożenia koncepcji strukturalnego i przestrzennego zagospodarowania ziemi.

W Polsce konieczne jest zbudowanie podstaw skutecznej polityki wykorzystania ziemi (nie tylko rolniczej), określanej w języku angielskim: Land use policy. Takiej polityki dotychczas w naszym kraju brakowało. Celem naszego seminarium jest przedstawienie głównych problemów związanych z gospodarką ziemią rolniczą, zainicjowanie szerokiej dyskusji na ten temat oraz próba wypracowania podstaw diagnostycznych i koncepcyjnych  nowej polityki.  

Projekt „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia”, który obejmuję organizację seminarium i wydanie publikacji uzyskał dofinasowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Projekt "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia" - szczegółowe informacje

Podsumowanie seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł