Zapraszamy do lektury nowych publikacji przygotowanych przez Fundację

en

Zapraszamy do lektury nowych publikacji przygotowanych przez Fundację

17.10.2017
2 minuty czytania
Zapraszamy do lektury nowych publikacji przygotowanych przez Fundację

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o nowych publikacjach wydanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji finansowanej z  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, "Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jedocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten podjęliśmy w naszych najnowszych publikacjach.

Pierwszy z zeszytów, "Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym”,  traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie,  jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich. 

                                 

Drugi z zeszytów, "Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich”,  wskazuje na  potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.

Staraliśmy się, aby opracowania stanowiły zwarte kompendium wiedzy i prezentowały praktyczny aspekt gospodarowania zasobami  na terenach wiejskich.

 Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników. Mamy nadzieję, że staną się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy.

 Opracowania są również dostępne w zakładce: BIBLIOTEKA

 Licząc na zainteresowanie i życzliwe przyjęcie, życzymy przyjemnej lektury.

 

 

            

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

"Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

"Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


Poprzedni artykuł Następny artykuł