Projekt E-ZASOBY...

en

Projekt E-ZASOBY...

Od lutego 2017 roku Fundacja wraz z partnerami realizuje projekt pn. "E zasoby w obszarze rolniczo leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym"

22.02.2017
1 minutę czytania
Projekt E-ZASOBY...

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Cel projektu: opracowanie 10 materiałów multimedialnych (e-zasobów) w okresie od 01.02.2017 do 31.10.2018 w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w dwóch grupach zawodów: leśno-ogrodniczym oraz rolno-hodowlanym. W ramach 10 e-zasobów opracowanych zostanie 68 e-modułów w języku angielskim.

Czas realizacji: 01.02.2017- 31.10.2018

Wartość projektu: 1 495 440,00 zł

PARTNERZY:

                    

 Projekt jest dofinansowany w ramach programów Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                    

Materiały dostępne w katalogu materiałów edukacyjnych.