Poferment nawozem dla rolnictwa - kampania informacyjnoedukacyjna na temat wartości nawozowej substancji pofermentacyjnej z biogazowni