Bioróżnorodność w Polsce

Bioróżnorodność w Polsce

Bioróżnorodność w Polsce

Bioróżnorodność w Polsce

Na terenie kraju występuje ok. 17 000 gatunków roślin, znaczną część tej liczby stanowią glony chociaż polska roślinność obfita jest także w gatunki roślin okrytozalążkowych i mszaków. Flora Polski stanowi 1% światowej flory i ponad 10% europejskiej. Według różnych szacunków w Polsce występuje 33-45 tys. gatunków zwierząt. Ponad 90% z nich to owady. Zwierzęta kręgowe stanowią niewielki procent całej fauny. Najbardziej zróżnicowaną gromadą kręgowców są ptaki, reprezentowana jest ona przez 428 gatunków. Mimo bogactwa gatunkowego bioróżnorodność w Polsce wymaga ochrony. Obecnie zagrożonych wyginięciem jest 147 gatunków zwierząt (z tego 89 krytycznie) oraz 133 roślin (z tego 74 krytycznie). Liczebność 1318 gatunków zwierząt i 310 gatunków roślin wciąż spada. Listy chronionych i zagrożonych gatunków wydłużane są z roku na rok.

 

 

 

 

 

Źródło : Szymonides, Różnorodność biologiczna Polski – jej stan, zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony, Uniwersytet Warszawski, s. 6-9.