Ochrona bioróżnorodności

Ochrona bioróżnorodności

{[description]}

Ochrona bioróżnorodności

Ochrona różnorodności biologicznej to wszelkie działania, zwłaszcza kroki prawne, które mają na celu przeciwdziałanie wymieraniu gatunków roślin i zwierząt, przywracanie gatunków oryginalnie zamieszkujących dany obszar oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych, zagrażających równowadze przyrodniczej środowiska.

Przyczyny wymierania gatunków :

- niszczenie naturalnych siedlisk, wycinanie lasów, osuszanie bagien, nieodpowiednia melioracja itp. Siedliska są niszczone w celu wykorzystania gospodarczego ich terenów lub innych działań takich jak nieracjonalne pozyskiwanie surowców.

- fragmentacja siedlisk  co uniemożliwia migrację zwierząt co prowadzi do ograniczenia puli genowej danych populacji.

- zanieczyszczenia środowiska (wód, powietrza, gleb).

- zbyt intensywne pozyskiwanie zasobów przyrodniczych (m. in. pozyskiwanie drewna, polowania itp.)

- wypieranie gatunków rodzimych przez coraz częściej wprowadzane do środowiska gatunki obce (w tym modyfikowane genetycznie).

 

Wyróżnia się dwa sposoby ochrony różnorodności biologicznej :

- in situ (łac. na miejscu) – polega na zaprzestaniu pozyskiwania osobników danego gatunku (dotyczy to zarówno zwierząt, roślin, grzybów itp.) oraz poprawie warunków do życia i rozmnażania się w środowisku naturalnym.

- ex situ (łac. poza miejscem) – polega na przenoszeniu gatunków do środowiska, w których kiedyś występowały, po ustąpieniu czynnika szkodliwego, który spowodował że dany gatunek zniknął ze środowiska.

 

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.