KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

Szanowni Państwo,

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność zaprosić uczniów szkół kształcących na kierunkach rolniczych do udziału w konkursie pod nazwą „KONKURS NA NAJCIEKAWSZY FILM O TEMATYCE OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM”.

 

Konkurs jest jednym z elementów projektu pn.  „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie i dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i

 

Informacje o projekcie https://www.fdpa.org.pl/bioroznorodnosc.

 

Konkurs rozpocznie się 1.09.2020 r. i zakończy się 30.09.2020 r.

Film musi być wykonany i zgłoszony do konkursu przez grupę uczniów liczącą od 3 do 5 osób.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 30 września do godziny 16.00 przesłać lub dostarczyć na adres pocztowy Organizatora: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa”,  (liczy się data wpływu do Organizatora):

  • film na CD/DVD/PENDRIVE
  • wypełniony przez uczniów formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierający dane osób zgłaszających film do konkursu,
  • zgodę na opublikowanie filmu na stronie projektu oraz innej przestrzeni internetowej (strony szkół, portale społecznościowe itp.)  wraz z danymi uczestników konkursu,
  • w przypadku osób nieletnich niezbędne jest złożenie dodatkowych zgód dotyczących udziału w konkursie przez opiekunów prawnych.
  • recenzję filmu przez nauczyciela przedmiotów rolniczych.

 

Będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni za upowszechnienie wśród uczniów informacji na temat konkursu.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, korzystania z materiałów edukacyjnych i śledzenia efektów naszego projektu.

Regulamin

 Karta zgłoszeniowa

Zgody i oświadczenia

Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za organizację konkursu i treść regulaminu odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.