"Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi"

en

"Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi"

Jak zmienia się struktura ludności wsi, z czego żyje polska wieś i jaki jest zakres wiejskiego ubóstwa? Jakie są główne problemy społeczne i jak wygląda „polityczna mapa wsi”? Na czym polegają główne przemiany w polskim rolnictwie, jak przebiegają procesy integracji europejskiej na obszarach wiejskich i jakie są tego rezultaty? Okazją do dyskusji m.in. na te tematy była prezentacja najnowszego raportu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi”.

18.06.2018
2 minuty czytania

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) zaprezentowała najnowsze wydanie „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi”. Spotkanie w Centralnej Bibliotece Rolniczej z udziałem środowisk naukowych, gospodarczych, przedstawicieli administracji rolnej i mediów było kolejną już okazją do dyskusji o stanie polskiej wsi i rolnictwa po latach przemian społeczno-ekonomicznych oraz 14 latach członkostwa w Unii Europejskiej. Niezmiennie od 2000 r. raport cieszy się zainteresowaniem i uznaniem czytelników, ponieważ w sposób kompleksowy analizuje i upowszechnia wiedzę o sektorze rolnym i polskiej wsi. Kolejna 10. edycja zbiega się z jubileuszem 30-lecia FDPA, która jest sponsorem i wydawcą tej unikatowej serii wydawniczej. Tegoroczna edycja ma także szczególny charakter, gdyż zbiega się z obchodami 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

 Hasło „zrozumieć wieś”, jak podkreśla Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, inicjator i redaktor tego unikatowego przedsięwzięcia, jest naczelnym metodologicznym i edytorskim kierunkowskazem. Nie jest to łatwe zadanie, bo i materia jest niezwykle skomplikowana. Dlatego autorzy i współtwórcy raportu należą do czołowych badaczy zjawisk zachodzących na obszarach wiejskich, a ich wiedza i wyniki badań pomagają zrozumieć najważniejsze zjawiska ludnościowe, gospodarcze, polityczne i społeczne kształtujące dziś oblicze polskiej wsi.

 Kontynuowany jest proces zmniejszania się dystansów rozwojowych dzielących wieś i miasto,  co obrazują najważniejsze wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, a także upodabnianie się poglądów politycznych, aspiracji edukacyjnych, wzorców konsumpcji, czy sytuacji demograficznej dla wsi i reszty kraju.

Jak prodkreśla prof. Jerzy Wilkin podsumowując rys historyczny zamykający tegoroczną edycję raportu, w całym 100-letnim okresie wolnej Polski, czas po wejściu Polski do UE w 2004 r. to najkorzystniejsze dla rolników i mieszkańców wsi lata w całej historii polskiej wsi i rolnictwa. Członkostwo w UE wprowadziło rewolucyjne zmiany w uwarunkowaniach rozwoju polskiego rolnictwa, w polityce rolnej, kondycji ekonomicznej gospodarstw i warunkach życia ludności wiejskiej.

Wymiar informacyjny i publikacja w dwóch wersjach językowych przesądza o unikalnym charakterze publikacji. Obie wersje będą udostępniane bezpłatnie na stronach internetowych FDPA.

Kontakt z redaktorami naukowymi raportu

Synteza „Polska wieś 2018.Raport o stanie wsi” 

"POLSKA WIEŚ 2018. RAPORST O STANIE WSI" DO POBRANIA 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł