Pożyczki Płynnościowe POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

en

Pożyczki Płynnościowe POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

15.09.2021
3 minuty czytania

UWAGA!
NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 08.09.2021 R. od godz. 8:00!

Pożyczki Płynnościowe POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Cel pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Czym są Pożyczki Płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera siężadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

 

Instrukcja składania wniosku online (dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku zapoznaj się z Regulaminem udzielania pożyczek.
 2. Pobierz dokumenty z okienka pod nazwą „dokumenty do pobrania”, a następnie:
 • Wypełnij WNIOSEK O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ wraz z kwestionariuszem osobowym    ( kwestionariusz nie dotyczy spółek prawa handlowego)
 • Wypełnij HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Wypełnij ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
 • Wypełnij FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIENIU KRTERIÓW MŚP’
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY
 • Wypełnij RODO- DODATKOWE ZGODY
 • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG PRZEDSIĘBIORCY I UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA ’

Dokumenty dla Poręczyciela – dla osób posiadających podpis kwalifikowany:

 • Wypełnij OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PORĘCZYCIELA LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI
 • Wypełnij UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA / PRZEDSIĘBIORCY

3. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
4. Dołącz pozostałe wymagane są dokumenty, zgodnie z wykazem załączników zawartym we wniosku pożyczkowym.
5. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
6. Odeślij kompletną dokumentację na adres: pozyczki@fdpa.org.pl

 

 Strona funduszu pożyczkowego


Poprzedni artykuł Następny artykuł