Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

{[description]}

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej, jest to obszar bardzo ważny, ale wymaga on ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego sektora produkcji. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne staje się trendem światowym. Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle wzrasta co wyraźnie widać przez wzrost popytu na produkty ekologiczne

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych - konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. W ramach największych w historii Unii Europejskiej konsultacji społecznych przeprowadzonych w celu ukierunkowania zmian prawodawstwa dotyczącego produkcji ekologicznej konsumenci wyraźnie wskazali, że gotowi są płacić wyższe ceny za produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

 Produkty ekologiczne charakteryzują się wysoką jakością. Metoda ich produkcji opiera się na naturalnych składnikach i procesach, a więc:

  • Bez składników/organizmów zmodyfikowanych genetycznie(GMO).
  • Bez napromieniowania jonizującego.
  • Bez użycia sztucznych nawozów azotowych (stosowane jest nawożenie naturalne tj. kompost, obornik).
  • Bez stosowania syntetycznych środków ochrony roślin, ale przy użyciu naturalnych metod zwalczania chwastów i szkodników.
  • Bez użycia w większości przypadków substancji dodatkowych, dodawanych do żywności nieekologicznej w celu uzyskania określonego efektu technologicznego oraz jej zabezpieczenia.

 Zasady produkcji ekologicznej dotyczą wszystkich etapów łańcucha dostaw, zarówno na poziomie gospodarstw rolnych, przetwarzania, dystrybucji, jak i handlu detalicznego. Wszyscy uczestniczący w tym łańcuchu muszą przestrzegać zasad i przepisów z zakresu rolnictwa ekologicznego. Wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa, paczkowania, znakowania i dystrybucji żywności są objęte systemem kontroli, nadzorowanym przez odpowiednie organy państwa na poziomie krajowym, te z kolei sprawdzane są przed właściwe służby kontrolne Unii Europejskiej. W Polsce system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym stanowią:

  • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Polskie Centrum Akredytacji
  • Upoważnione jednostki certyfikujące.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

X
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.