"Rural Poland 2018. The Report on the State of Rural Areas" - angielska wersja językowa raportu o stanie polskiej wsi

en

"Rural Poland 2018. The Report on the State of Rural Areas" - angielska wersja językowa raportu o stanie polskiej wsi

Miło nam poinformować, że najnowsze, jubileuszowe wydanie raportu „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi” jest już dostępne w angielskiej wersji językowej.

16.11.2018
2 minuty czytania

Jak zmienia się struktura ludności wsi, z czego żyje polska wieś i jaki jest zakres wiejskiego ubóstwa? Jakie są główne problemy społeczne i jak wygląda „polityczna mapa wsi”? Na czym polegają główne przemiany w polskim rolnictwie, jak przebiegają procesy integracji europejskiej na obszarach wiejskich i jakie są tego rezultaty? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w publikacji "Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi", która jest już dostępna na naszej stronie również w angielskiej wersji językowej.

Niezmiennie od 2000 r. opracowanie „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa cieszy się zainteresowaniem i uznaniem czytelników, ponieważ w sposób kompleksowy analizuje i upowszechnia wiedzę o sektorze rolnym i polskiej wsi. Kolejna 10. edycja zbiega się z jubileuszem 30-lecia FDPA, która jest sponsorem i wydawcą tej unikatowej serii wydawniczej. Tegoroczna edycja ma także szczególny charakter, gdyż zbiega się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Hasło „zrozumieć wieś”, jak podkreśla Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, inicjator i redaktor tego unikatowego przedsięwzięcia, jest naczelnym metodologicznym i edytorskim kierunkowskazem. Nie jest to łatwe zadanie, bo i materia jest niezwykle skomplikowana. Dlatego autorzy i współtwórcy raportu należą do czołowych badaczy zjawisk zachodzących na obszarach wiejskich, a ich wiedza i wyniki badań pomagają zrozumieć najważniejsze zjawiska ludnościowe, gospodarcze, polityczne i społeczne kształtujące dziś oblicze polskiej wsi.

Kontynuowany jest proces zmniejszania się dystansów rozwojowych dzielących wieś i miasto,  co obrazują najważniejsze wskaźniki charakteryzujące poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, a także upodabnianie się poglądów politycznych, aspiracji edukacyjnych, wzorców konsumpcji, czy sytuacji demograficznej dla wsi i reszty kraju.

Jak prodkreśla prof. Jerzy Wilkin podsumowując rys historyczny zamykający tegoroczną edycję raportu, w całym 100-letnim okresie wolnej Polski, czas po wejściu Polski do UE w 2004 r. to najkorzystniejsze dla rolników i mieszkańców wsi lata w całej historii polskiej wsi i rolnictwa. Członkostwo w UE wprowadziło rewolucyjne zmiany w uwarunkowaniach rozwoju polskiego rolnictwa, w polityce rolnej, kondycji ekonomicznej gospodarstw i warunkach życia ludności wiejskiej.

Wymiar informacyjny i publikacja w dwóch wersjach językowych przesądza o unikalnym charakterze publikacji. Obie wersje językowe są udostępnione bezpłatnie na stronach internetowych FDPA.

ENG - "RURAL POLAND 2018. THE REPORT ON THE STATE OF RURAL AREAS"

PL - "POLSKA WIEŚ 2018. RAPORST O STANIE WSI" DO POBRANIA 

KONTAKT Z REDAKTORAMI NAUKOWYMI RAPORTU

PL - SYNTEZA „POLSKA WIEŚ 2018.RAPORT O STANIE WSI” 

 


Poprzedni artykuł Następny artykuł