Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemia

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje operację „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
{[description]}

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedmiotem projektu jest przygotowanie i zorganizowanie seminarium oraz opracowanie, wydanie i dystrybucja publikacji z  serii „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich” pod tytułem „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Seminarium zostanie zorganizowane dla grupy 50 uczestników i będzie okazją do przedstawienia zagadnienia i dyskusji nad problemem ubywających zasobów ziemi rolniczej i ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania. Dyskusja będzie też próbą sformułowania zaleceń dla osób kształtujących politykę rozwoju i jej przestrzenny wymiar w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią.

Zaproszenie na seminarium

Formularz rejestracyjny

Podsumowanie seminarium „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”

Publikacja będzie stanowiła trzecią publikację FDPA poświęconą racjonalnej i zasobooszczednej gospodarce. Pierwsze dwie „Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym” oraz „Metody ochrony i racjonalna gospodarka wodna na obszarach wiejskich” zostały wydane w 2017 r. ramach projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Opracowanie pod nazwą „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich” zostanie wydane w nakładzie 7000 egz. i rozesłane do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich , a także ośrodków,  które maja wpływ na zagospodarowanie ziemi rolniczej i uczestniczą w kształtowaniu polityki przestrzennej.  

 

Czas trwania operacji: 1 maja -31 października 2017

Budżet operacji: 116,894,10 zł

Partnerami operacji są: 

  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
  • Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
  • Fundacja Idealna Gmina

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich