Food Quality as the Direction of Development for EU Agriculture Systems for Producing Certified Food – Goals, Opportunities and Limitations - a summary

en

Food Quality as the Direction of Development for EU Agriculture Systems for Producing Certified Food – Goals, Opportunities and Limitations - a summary

Autorzy:
Jacek Walczak
Wojciech Krawczyk
Beata Feledyn-Szewczyk
Andrzej Madej
Katarzyna Ratusz
Anna Dominiak
Przemysław Rzodkiewicz

Źródło finansowania: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Nazwa projektu: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-60-7

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 20

Rodzaj materiału: Summary of the monograph

Opis