Poradnik - ,,Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności"

en

Poradnik - ,,Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności"

25.11.2019
2 minuty czytania
Poradnik - ,,Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma przyjemność poinformować, że poradnik dedykowany uczniom uczęszczającym do szkół kształcących w zawodach rolniczych pn. „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” jest już gotowy i dostępny na stronie internetowej https://www.fdpa.org.pl/materialy-edukacyjne

Z uwagi na wielofunkcyjność, jaka przypisywana jest rolnictwu, od rolników oczekuje się zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, ale jednocześnie wkładu w skuteczną  ochronę środowiska i klimatu w ramach europejskiego zielonego ładu. Szczególny nacisk na te kwestie kładzie Wspólna Polityka Rolna w przyszłej perspektywie finansowej. Dlatego zależy nam, aby tematy związane z ochroną środowiska i wpływem rolnictwa na jego stan były obecne w programach nauczania szkół rolniczych i przygotowywały przyszłych rolników do prowadzenia działalności rolniczej w zgodzie z naturą.

Publikacja powstała w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  • Przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy,
  • Gleba i woda jako zasoby naturalne wymagające troski rolnika,
  • Wpływ rolnictwa na degradację środowiska glebowego i ekosystemów wodnych,
  • Rolnictwo zrównoważone dla ochrony gleb i ograniczenia zanieczyszczeń pochodzących z działalności rolniczej,
  • Dobre praktyki rolnicze,
  • Obowiązki rolników wynikające z dyrektywy azotanowej.

Publikacja zawiera również podrozdział Jak uczyć w szkołach rolniczych o zrównoważonym rolnictwie adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

Niniejszy materiał edukacyjny zostanie wzbogacony o inne pomoce naukowe w postaci tablic edukacyjnych, prezentacji oraz scenariuszy lekcji, które niebawem zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu.

 

Mamy nadzieje, że zostaną przez Państwa pozytywnie przyjęte i będą wykorzystywane w procesie kształcenia.

Będziemy również wdzięczni za wszelkie opinie nt. niniejszych materiałów: ich zawartości merytorycznej, przydatności i oraz sposobów ich wykorzystania w procesie kształcenia. Pomoże to Fundacji w lepszym stopniu realizować projekty edukacyjne w przyszłości i dopasowywać działania do potrzeb uczniów i nauczycieli.

 Pobierz teraz

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, korzystania ze wszystkich materiałów edukacyjnych, ale również zapoznania się z działaniami projektu  i uczestnictwa w wydarzeniach zaplanowanych na dalszym etapie.

www.fdpa.org.pl

www.fdpa.org.pl/bioroznorodnosc

https://www.fdpa.org.pl/azot

Liczymy na odzew ze strony Państwa i możliwość współpracy w niedalekiej perspektywie. Zachęcamy też do osobistego kontaktu z koordynatorem projektu p. Ewą Stygienko  tel. 22 864 03 90 wew. 106.


Poprzedni artykuł Następny artykuł