Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK)

Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK)

12.12.2022
1 minutę czytania

FDPA jest partnerem projektu pt. Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes (RUSTIK) w ramach programu ramowego UE - Horyzont Europa.

 

Koordynatorem projektu jest Institute for Rural Development Research (Niemcy).

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2026.

Głównym celem RUSTIK jest wspieranie podmiotów działających w społecznościach wiejskich oraz decydentów w kształtowaniu nowych strategii, inicjatyw i rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Projekt ma na celu rozwijanie metod, narzędzi i podejść, które są zorientowane na praktykę, gotowe do zastosowania i odzwierciedlające różne warunki ramowe i praktyki w całej Europie.

Konsorcjum składa się z 31 instytucji działających w 12 państwach europejskich.

Uczestnicy projektu RUSTIK będą realizować założenia projektu poprzez pogłębienie zrozumienia różnych funkcji obszarów wiejskich oraz ich potencjału rozwojowego i stojących przed nimi wyzwań (społeczno-ekonomicznych oraz związanych ze zmianami klimatu i rozwojem cyfryzacji).

FDPA wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (IGiPZ PAN)będzie aktywnie uczestniczyła w tworzeniu tzw. Living Lab na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach działań przygotowawczych w listopadzie br. odbyło się spotkanie przedstawicieli FDPA i InGiPZ z przedstawicielami powiatu szydłowieckiego i władz  Orońska, na którym omówiono możliwości współpracy.

Strona projektu:

Maintenance Page - RUSTIK (rustik-he.eu)

Funpage projektu:

(20+) RUSTIK | Facebook

 


Poprzedni artykuł